Documenten - Reglementen en verordeningen - tot 2018

Coronamaatregel: verlengde termijn om beroep in te stellen

De termijn om administratief beroep in te stellen tegen een omgevingsvergunning wordt verlengd met 30 dagen. Mogelijk zijn de affiches niet aangepast aan deze verlenging.

Was de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken op 24 maart 2020, dan wordt die automatisch met 30 dagen verlengd. Deze verlengde termijn kan ten vroegste op 23 april 2020 verstrijken.

Op de website van Omgevingsloket Vlaanderen vind je een overzicht van alle tijdelijke maatregelen.

Deze maatregel komt uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over 'maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid'. 

van A tot Z