Inschrijving vreemdeling

Elke persoon met een vreemde nationaliteit die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet zich persoonlijk aanmelden bij het gemeentebestuur van zijn hoofdverblijfplaats om zijn inschrijving te vragen.

Voorwaarden

  • Je identiteit bewijzen
  • Je hoofdverblijfplaats in Turnhout hebben
  • De reden van je verblijf aantonen

Terug naar boven

Procedure

Om een inschrijvingsprocedure op te starten in Turnhout vult u volgend onlineformulier in: https://www.turnhout.be/inschrijving-vreemdelingen.

Als wij uw aanvraag ontvangen hebben, maken wij een dossier voor u aan en gaat u een uitnodiging krijgen om op afspraak te komen. Tijdens deze afspraak wordt de inschrijvingsprocedure opgestart.

Indien u niet in de mogelijkheid bent om het onlineformulier in te vullen, kan u volgende inlichtingenbundel ingevuld aan ons bezorgen via het mailadres vreemdelingen@turnhout.be of door in onze brievenbus te deponeren. De brievenbus bevindt zich in het poortgebouw van Campus Blairon, aan de slagboom. Ons adres: Stadskantoor Turnhout, Burgerzaken, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.

Terug naar boven

Meebrengen

  • identiteitskaart of paspoort
  • adres in Turnhout waar je wil ingeschreven worden

Zodra u uw aanvraag heeft ingediend, bekijkt de dienst welke andere documenten er nodig zijn.

Terug naar boven

Bedrag

Voor de inschrijving wordt een administratieve kost van €22 per persoon aangerekend. Dat is een gemeentetaks. Voor het afleveren van een elektronische kaart betaal je nogmaals €23,60, die je pas moet betalen op het moment dat de elektronische kaart wordt aangevraagd.

De federale overheid vraagt ook een financiële bijdrage voor elke verblijfsaanvraag. Afhankelijk van het soort aanvraag moet je een extra bijdrage betalen. Dat bedrag moet overgeschreven worden op de rekening van de FOD Binnenlandse Zaken. De dienst Burgerzaken kan de verblijfsaanvraag pas opstarten zodra je het betalingsbewijs hebt voorgelegd. Om te weten welk bedrag je moet betalen, neem je contact op met de dienst Burgerzaken.

Volgende personen moeten de financiële bijdrage van de federale overheid niet betalen:

    - personen jonger dan 18 jaar;
    - burgers van de Europese Unie en hun familieleden (behalve familieleden van Belgen);
    - personen die een asielaanvraag indienen.

Terug naar boven