Inschrijving vreemdeling

Elke persoon met een vreemde nationaliteit die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet zich persoonlijk aanmelden bij het gemeentebestuur van zijn hoofdverblijfplaats om zijn inschrijving te vragen.

Voorwaarden

  • Identiteit bewijzen
  • Hoofdverblijfplaats in België hebben.
  • De reden van verblijf aantonen.

Terug naar boven

Procedure

In onze onthaalbrochure 'Welkom in Turnhout' vind je alle informatie met betrekking tot je inschrijving in onze gemeente. Je kunt deze gratis verkijgen bij de dienst burgerzaken of in de gewenste taal downloaden onderaan deze pagina. Bij deze onthaalbrochure hoort een inlichtingenbundel die je volledig invult om je inschrijving aan te vragen.

De volledig ingevulde inlichtingenbundel (4 pagina's) bezorg je aan de dienst burgerzaken via e-mail of post.
Stadskantoor Turnhout, Burgerzaken, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.

Als je gegevens verwerkt zijn, krijg je een uitnodiging om de inschrijvingsdocumenten af te halen op de dienst burgerzaken.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Identiteitskaart of paspoort.
  • Adres in Turnhout waar je wilt ingeschreven worden.
  • Zodra je de inlichtingenbundel aan ons hebt bezorgd, wordt er bekeken welke andere documenten wij nodig hebben.

Terug naar boven

Bedrag

Voor de inschrijving wordt een administratieve kost van 20 euro per persoon aangerekend. Dit is een gemeentetaks. Voor het afleveren van een verblijfsvergunning betaal je eveneens 20 euro, die je pas moet betalen op het moment dat de verblijfsvergunning wordt aangevraagd.

De federale overheid vraagt eveneens een financiële bijdrage voor elke verblijfsaanvraag. Afhankelijk van het soort aanvraag moet u 60, 160 of 215 euro betalen. Dit bedrag moet overgeschreven worden op de rekening van de FOD Binnenlandse Zaken. Wij kunnen de verblijfsaanvraag pas opstarten zodra u het betalingsbewijs heeft voorgelegd. Om te weten welk bedrag u dient te betalen, neemt u contact op met de dienst burgerzaken.

Volgende personen hoeven de financiële bijdrage die gevraagd wordt door de federale overheid niet te betalen:

    - personen jonger dan 18 jaar
    - burgers van de Europese Unie en hun familieleden (behalve familieleden van Belgen)
    - personen die een asielaanvraag indienen

Terug naar boven