Inschrijving vreemdelingen

Elke persoon met een vreemde nationaliteit die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet zich aanmelden bij het gemeentebestuur van zijn hoofdverblijfplaats om zijn inschrijving te vragen. Om die inschrijvingsprocedure op te starten in Turnhout moet je dit formulier invullen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens van de aanvrager

Vul de volledige naam en voornamen van jezelf en je gezinsleden in.

Geboortedatum

Nieuw adres

Vorig adres in buitenland

Burgerlijke staat *
Hoeveel mensen verhuizen er met je mee? *

Vul hieronder de gegevens in van alle personen die mee verhuizen.

1.

Geboortedatum *
Burgerlijke staat *
Ik vraag om een inschrijving als: *

2.

Geboortedatum *
Burgerlijke staat *
Ik vraag om een inschrijving als: *

3.

Geboortedatum *
Burgerlijke staat *
Ik vraag om een inschrijving als: *

4.

Geboortedatum *
Burgerlijke staat *
Ik vraag om een inschrijving als: *

5.

Geboortedatum *
Burgerlijke staat *
Ik vraag om een inschrijving als: *

6.

Geboortedatum *
Burgerlijke staat *
Ik vraag om een inschrijving als *

7.

Geboortedatum *
Burgerlijke staat *
Ik vraag om een inschrijving als: *
Ben je van plan om een huwelijk of wettelijke samenwoonst aan te gaan in België? *

Afvalophaling DIFTAR

Voor de administratieve opvolging van de afvalophaling, moeten wij weten wie op elk adres gezinshoofd is.

 

Het gezinshoofd is het gezinslid dat gewoonlijk de contacten onderhoudt met administratieve diensten en overheden als het gaat over zaken die het gezin aanbelangen.

 

Het gezinshoofd is ook de referentiepersoon in het gezin. Dat wil zeggen dat voor alle andere gezinsleden wordt bekeken hoe zij zich tot die bepaalde persoon verhouden. Zij zijn bijvoorbeeld 'echtgenoot' of 'zoon' van het gezinshoofd, of 'niet verwant'.

Wie is gezinshoofd op het nieuwe adres? *

Volgende persoon wordt gezinshoofd:

Groene container: gft-afval

Kies je gft-container. Containers van 40 liter zijn alleen bedoeld voor rijhuizen en appartementen. *
Wil je een slot op je gft-container? (bijkomende eenmalige kost: 35 euro) *

Houd er rekening mee dat je het slot niet kunt meenemen als je opnieuw verhuist. Voor je nieuwe adres zul je opnieuw een slot moeten kopen.

Grijze container: restafval

Kies je restafvalcontainer. Containers van 40 liter zijn alleen bedoeld voor rijhuizen en appartementen. *
Wil je een slot op je gft-container? (bijkomende eenmalige kost: 35 euro) *

Houd er rekening mee dat je het slot niet kunt meenemen als je opnieuw verhuist. Voor je nieuwe adres zul je opnieuw een slot moeten kopen.

Gele container: paper en karton (gratis)

Kies je papiercontainer. Containers van 40 liter zijn alleen bedoeld voor rijhuizen en appartementen. *

Een papiercontainer is niet verplicht, maar als je er geen hebt, dan mag je je papier en karton niet meer op straat aanbieden zodra IOK start met de ophaling in de gele containers. Je moet papier en karton dan zelf naar het containerpark brengen. Ook dat is gratis.

Wie wordt dan gezinshoofd? *

Je hoeft niets te regelen voor de afvalophaling. De huidige situatie blijft bestaan.

Groene container: gft-afval

Kies je gft-container. Containers van 40 liter zijn alleen bedoeld voor rijhuizen en appartementen. *

Grijze container: restafval

Kies je restafvalcontainer. Containers van 40 liter zijn alleen bedoeld voor rijhuizen en appartementen. *

Gele container: papier en karton (gratis)

Kies je papiercontainer. Containers van 40 liter zijn alleen bedoeld voor rijhuizen en appartementen. *
Ik vraag om een inschrijving als: *

Kopie paspoort of identiteitskaart