Pleinfiches

Stad Turnhout beschikt over verschillende locaties waar regelmatig groot- en kleinschalige evenementen worden georganiseerd. Voor de stedelijke diensten en externe organisatoren is het niet altijd duidelijk welke voorzieningen aanwezig zijn op de diverse locaties. Daarnaast is het ook niet altijd helder wat er per plein mogelijk is.

Pleinfiches kunnen in de toekomst een houvast bieden aan organisatoren van diverse evenementen.  

Deze fiches bestaan uit 2 onderdelen: een plan en een afsprakennota. Het plan per locatie met bijhorende legende geeft informatie over de beschikbare infrastructuur. De afsprakennota geeft de mogelijkheden aan per plein rekening houdend met de eigenheid van de locatie. Deze fiches zijn louter informerend en kunnen als leidraad meegenomen worden tijdens de voorbereidingen van evenementen

Hieronder vind je een overzicht van enkele belangrijke locaties in Turnhout.

Je kan per locatie de fiche of het plan downloaden. Het blanco plan kan je zelf intekenen en eventueel gebruiken als je een aanvraag indient.