Activiteit van één dag: vraag een buurtcheque aan

Het is belangrijk dat buren elkaar leren kennen. Met ontmoetingspleintjes en buurtwerkingen wil het stadsbestuur daarbij helpen. Om de verbondenheid tussen buren nog meer te stimuleren, is er nu de buurtcheque. Daarmee kun je met je buurt activiteiten deels bekostigen die maximaal een dag duren, bijvoorbeeld een straatfeest, een buurttoernooi of een nieuwjaarsdrink.

De buurtcheque is niet bedoeld voor initiatieven die langer lopen, zoals een samentuin of een buurtbib. Daarvoor krijg je via De Buurtmakerij dan weer wel begeleiding op maat en materiële ondersteuning. Informatie daarover vind je op de pagina van De Buurtmakerij.

Voorwaarden voor de buurtcheque

  • Iedereen uit de straat of buurt moet welkom zijn voor de activiteit.
  • Bij voorkeur ten laatste 60 dagen van tevoren vraag je de cheque aan. Je doet dat samen met buren van minstens vijf verschillende adressen.
  • Je kunt maximaal één keer per jaar een buurtcheque aanvragen en je komt hoogstens twee jaar na elkaar in aanmerking.
  • Als je buurtvereniging al een toelage krijgt, dan kun je daarbovenop geen buurtcheque aanvragen.

Je kan hier het reglement vinden. 

Buurtcheque aanvragen