Riolering: keuring en aansluiting

Stad Turnhout staat in voor de hoofdaansluiting van woningen en bedrijven op het openbaar rioleringsnet.

Voorwaarden

De riolering moet aangelegd worden in overeenstemming met bepalingen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende rioolaansluitingen, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater en Vlarem II.

Voor de verbinding met het openbaar rioleringsstelsel gemaakt wordt, moet Stad Turnhout de riolering keuren.

Terug naar boven

Procedure

Terug naar boven

Meebrengen

Als je onderstaande documenten niet samen met de aanvraag voor keuring indient, zal de keuring niet uitgevoerd worden:

 • een volledig plan van de woning met duidelijk as-built van de riolering met datum en naam van de architect;
 • de aankoopfactuur van de regenwaterput met de exacte inhoudsmaat;
 • als er een voorbehandelingsinstallatie (septische put) moet voorzien worden: een aankoopfactuur van deze put met de exacte inhoudsmaat;
 • als er een buffer of infiltratievoorziening aanwezig is: een aankoopfactuur met de exacte inhoudsmaat; 
 • een kopie van de stedenbouwkundige vergunning;
 • indien mogelijk: foto’s van het afwateringssysteem.

Terug naar boven

Bedrag

Voor de eerste indienstname van een private riolering op een voorziene wachtbuis of huisaansluitputje betaal je een forfaitair bedrag van €500 (inclusief BTW).

Het bedrag van de retributie op het leggen van een rioolaftakking vanaf het hoofdriool tot aan de grens van de private eigendom bedraagt:

 • Een forfaitair bedrag van €1 800 (inclusief BTW). Deze forfait is voor aansluitingen tot een diameter van 160 mm indien er geen aansluiting voor dat perceel beschikbaar is.
 • Een forfaitair bedrag van €1 800 (inclusief BTW) voor het buitendienst stellen van een aansluiting tot een diameter van 160 mm.
 • Het bedrag van de factuur van de aannemer, vermeerderd met 10% voor toezicht- en administratiekosten, voor alle aansluitingen of buitendienststellingen van diameters die groter zijn dan 160 mm.
 • Het bedrag van de factuur van de aannemer, vermeerderd met 10% voor toezicht- en administratiekosten, voor alle aansluitingen bij verbouwingen waarbij de aanvrager de bestaande huisaansluiting niet hergebruikt. Hierbij moet de oude aansluiting verdwijnen en een nieuwe aansluiting gemaakt worden.

Je betaalt een retributie van €600 (inclusief BTW) voor het leggen van een rioolaftakking vanaf de rioolaansluitleiding tot aan de (dak)afvoer aan de grens van de private eigendom.

Het bedrag van de retributie voor het openmaken van de riolering op het openbaar domein bij een verstopping van de riolering wordt bepaald op basis van de prestaties:

 • Uurloon tijdens de reguliere werkuren:
  • Technisch assistent: €42,35 (inclusief BTW) per begonnen uur.
  • Eerste technische assistent: €48,40 (inclusief BTW) per begonnen uur.
  • Werkleider: €54,45 (inclusief BTW) per begonnen uur.
 • Forfait voor dringende interventie buiten de reguliere werkuren: €500 (inclusief BTW).

De retributie voor het uitvoeren van een camera-inspectie van een huisaansluiting zonder opname van de beelden bedraagt €150 (inclusief BTW).

Het bedrag van de retributie voor de keuring bedraagt voor:

 • Een ééngezinswoning en appartement: €120 (inclusief BTW).
 • Per extra wooneenheid: €80 (inclusief BTW).
 • Een herkeuring: €80 (inclusief BTW) per wooneenheid per keer.

Terug naar boven

Regelgeving

Terug naar boven