Verzoekschrift, volksraadpleging en voorstel

Verzoekschrift aan de gemeenteraad

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen over zaken die tot de bevoegdheid van de gemeente behoren.

De gemeenteraad moet binnen de drie maanden een gemotiveerd antwoord bezorgen.

Hoe ga je te werk?

Volksraadpleging

 Turnhoutenaars kunnen de gemeenteraad verzoeken een gemeentelijke volksraadpleging of referendum te houden, als ten minste 10 % van de bevolking ouder dan 16 jaar hun vraag (tot het houden van een raadpleging) steunen.

Hoe ga je te werk?

Voorstellen van burgers

 Turnhoutenaars kunnen de gemeenteraad verzoeken om een voorstel over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad.

In Turnhout moet ten minste 1 % van de inwoners ouder dan 16 jaar dat verzoek steunen.

Hoe ga je te werk?