Seniorenraad

Wat?

De Seniorenraad Turnhout is samengesteld uit onafhankelijke leden en afgevaardigden van seniorenverenigingen. Zo is ze een realistische weerspiegeling van de Turnhoutse bevolking. De Seniorenraad Turnhout wil alle senioren van onze stad vertegenwoordigen binnen een structuur waarin betrokkenheid, samenwerking en actieve deelname van vrijwilligers centraal staan.

Seniorenraad Turnhout is:

 • een groep oudere geëngageerde vrijwilligers
 • een groep mensen die via werkgroepen info verzamelen, een stempel drukken op het lokale beleid en samenwerken met andere diensten wat betreft het organiseren van ontspanning en vorming
 • en kwalitatief aanbod in een gestructureerde werking
 • interessant én gezellig

Beleidsadviserend

De Seniorenraad geeft informatie en bevordert overleg, samenwerking en coördinatie in het seniorenwerk. Verder adviseren zij het lokale beleid over de noden, wensen en behoeften van ouderen. Met deze adviezen werkt de Seniorenraad mee aan het ouderenbeleid en maakt ze de behoeftes van senioren bekend. Via bijzondere activiteiten vullen zij het ruime vrijetijdsaanbod mee aan.

Aanspreekpunt

Bovendien is de Seniorenraad ook een aanspreekpunt voor elke senior van onze gemeente.  Als senior kan je bij de Seniorenraad terecht met jouw vraag of bezorgdheid over alles wat ouderen binnen onze gemeente interesseert en aanbelangt.  Dankzij jouw inbreng kan de Seniorenraad wensen en behoeftes beter in kaart brengen en gebruiken in haar adviezen.

Neutraal

De Seniorenraad is niet godsdienstig of politiek gebonden.

Voor wie?

Iedereen die geïnteresseerd is in het welzijn van de Turnhoutse senior

Ook jij bent heel erg welkom om:

 • mee te praten en te denken over het ouderenbeleid,
 • je te informeren, je kennis te delen,
 • knelpunten of onduidelijkheden aan te geven, verbeteringen te suggereren,
 • je als vrijwilliger actief in te zetten voor ouderen,
 • deel te nemen aan één van onze activiteiten.

Werking

Contactgroep

Deze bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, consulent, bevoegde schepen en de verschillende teamleiders. Deze groep komt maandelijks bijeen en coördineert de werking van de teams en van de algemene vergadering.

Themawerkgroepen (Teams)

Om vlot te werken vanuit de expertise en interesse van elke Turnhoutse senior kan de Seniorenraad werken in verschillende teams zoals:

 • Adviezen formuleren aan lokaal bestuur en partners
 • Mobiliteit, veiligheid en toegankelijkheid
 • Cultuur, sport en vrije tijd
 • Versterking digitale vaardigheden
 • Huisvesting
 • Zorg en gezondheid
 • Verenigingsleven voor senioren
 • Communicatie en info
 • Activiteiten en vorming
 • E.a.

Elk team en deelteam bestaat uit actieve vrijwilligers. Zij werken rond de opdrachten van de algemene vergadering en/of van de contactgroep. Elke teamleider maakt deel uit van de contactgroep. De teams komen bijeen op vooraf afgesproken tijdstippen binnen de periode die nodig is om een thema uit te werken en af te sluiten.

Algemene vergadering

Informatievergadering voor alle teamleden, de contactgroep en elke Turnhoutse senior.

Agenda

Agenda algemene vergadering seniorenraad 04-02-2024

Agenda algemene vergadering seniorenraad 17-06-2024

Verslagen

19 december 2022

27 maart 2023

16 oktober 2023

5 februari 2024

17 juni 2024

Inschrijven

De Seniorenraad wil jou er graag bij. Je kan je aanmelden via deze link

Contact

Tania Huybrechts - Beleidsadviseur senioren - Dienst Gelijke Kansen

seniorenraadturnhout@turnhout.be - +32 499 92 36 32

Rosette Broeckx - Voorzitter seniorenraad

seniorenraadturnhout@turnhout.be - +32 496 309 226