Innovatiefonds Armoede: prikkelsubsidies

Waarom een Innovatiefonds Armoede?

Armoede heeft veel tentakels. Je wordt ermee geconfronteerd op alle levensdomeinen, van voor de geboorte tot in het woonzorgcentrum. Armoede bestrijden is daarom een werk van lange adem dat inspanningen vraagt op alle beleidsdomeinen. Een stadsbestuur heeft het voordeel om dicht bij de mensen, verenigingen en diensten te staan zodat het flexibel op behoeften kan inspelen. Anderzijds ondervinden de diensten het nadeel dat ze een beperkte impact hebben op de structurele oorzaken van armoede.  

Het Turnhoutse stadsbestuur wil de volgende jaren een sterke regierol opnemen in  armoedebestrijding, een centraal thema binnen het bestuursakkoord. Om de beoogde doelstellingen waar te maken, rekent het stadsbestuur op de eigen mogelijkheden, maar ook op de kracht en expertise van externe organisaties. Dat is niet nieuw, maar de ambitie gaat een stap verder. Om goed de noden en wensen te vatten, wil Turnhout het beleid en de bijhorende acties verder ontwikkelen in dialoog met kwetsbare burgers.  

5 strategische principes van het stadsbestuur

 • integraal 
  We zetten in op het wegwerken van drempels en uitsluitingen op elk levensdomein.
 • outreachend
  We sluiten zo dicht mogelijk bij de leefwereld van mensen in armoede aan.
 • netwerking
  We werken maximaal samen met lokale partners. 
 • preventief
  We werken zo vroeg mogelijk om ergere problemen te voorkomen.  
 • innoverend
  We blijven zoeken naar wat nog beter werkt.  

Waarvoor krijg je prikkelsubsidies?

Ontwikkelen jullie in je organisatie vernieuwende plannen en werkwijzen die een reële impact hebben op armoede en die een perspectief bieden op verduurzaming nadat een project is afgelopen?

Stel ze voor. Stad Turnhout ondersteunt lokale welzijnsactoren financieel om zo innovatieve ideeën te stimuleren die de dam tegen armoede kunnen versterken. Zeker initiatieven die ontstaan uit samenwerking tussen organisaties zijn zeer welkom. Een expertenjury bekijkt of je in aanmerking komt voor een prikkelsubsidie.

 • Het project dat je voorstelt moet innovatief zijn: je ontwikkelt een nieuwe of verbeterde dienstverlening of methodiek, of je richt je op een nieuw opgedoken problematiek of doelgroep én je test die vernieuwing ook uit. Het project moet duidelijk iets nieuws toevoegen aan het bestaande en reguliere aanbod dat al in Turnhout aanwezig is
 • Je actie of project overstijgt jullie reguliere of reeds gesubsidieerde werking.
 • Je project komt tegemoet aan een nog onderbelichte of nieuwe nood of problematiek. Het sluit aan bij ervaringen van mensen in armoede, gedetecteerd via participatie of in cocreatie, of het is gebaseerd op ervaringen van praktijkexperten of op wetenschappelijk onderbouwde inzichten.

Praktisch

 • Je kunt je project indienen tot 15 april, 12 uur (=verzendmoment).

 • Een uitgebreid overzicht van alle voorwaarden vind je in het reglement.

 • Download het aanvraagformulier, het basisdocument voor je dossier.

 • Werk je met verschillende partners samen aan een project? Voeg dan van elke partner een ingevulde engagementsverklaring toe aan je aanvraagdossier.

 • Ook de budgetraming is een verplicht onderdeel van je aanvraagdossier.

Vragen?