Dienstverlening

Onze diensten werken volledig op afspraak.

Als je naar het Stadskantoor komt, respecteer dan de volgende richtlijnen:

 • kom alleen;
 • als je ziek bent, annuleer dan je afspraak of stuur iemand anders (die niet ziek is en niet in quarantaine moet).

Burgerzaken

Boek online een afspraak of bel naar het Stadskantoor op het nummer 014 44 33 11 om een afspraak te maken. 

Kom stipt op tijd en houd je identiteitskaart bij de hand. Onze collega’s hebben dat nodig om je verder te helpen.

Veel van onze documenten kun je aanvragen via het e-loket.

Omgeving

De loketten Ruimtelijke Ordening, Ondernemen & Werk, Milieu & Groen, Wegen & Riolen, Mobiliteit en Wonen Stadsregio Turnhout zijn telefonisch en per mail bereikbaar. Het is moeilijk om al de dringende diensten van de loketten hier op te sommen. Neem daarom telefonisch of per mail contact op met het desbetreffende loket. Je kunt hen bereiken binnen de kantooruren. Vaak kan je documenten digitaal aanvragen. Hieronder een overzicht:

Welzijnsonthaal en OCMW

De dienstverlening wordt voortgezet. Cliënten kunnen nog bellen of mailen met al hun vragen. Ze kunnen hun maatschappelijk werker elke voormiddag telefonisch bereiken. De uitbetaling van de leeflonen blijft gegarandeerd.

Dit zijn de prioritaire diensten en producten:

 • de opvang van daklozen;
 • een huurwaarborg om een woning te huren;
 • financiële ondersteuning voor een begrafenis;
 • aanvragen voor een leefloon;
 • verzoeken om een dringend cliëntoverleg;
 • dringende financiële ondersteuning voor eten;
 • dringende financiële ondersteuning voor gas, water of elektriciteit;
 • financiële ondersteuning voor dringende medische en farmaceutische zorgen;
 • buskaartjes voor dringende verplaatsingen.

Alle andere vragen worden door een maatschappelijk assistent beoordeeld op dringendheid. Een medewerker bekijkt samen met elke cliënt of zijn vraag dringende behandeling vereist of eventueel uitgesteld kan worden. 

Alle diensten zijn op weekdagen van 9 tot 17 uur bereikbaar: