Plan armoede

Waarom? 

Door mensen in te sluiten en armoede uit te sluiten, gaat iederéén vooruit in onze stad, die wordt gemaakt door mensen. Mensen met een engagement, met dromen en ambities. Turnhout is voortdurend in beweging. De positieve dynamiek danken we mede aan onze inwoners, verenigingen, welzijnsorganisaties, creatievelingen, ondernemers en vele vrijwilligers. 

Elke Turnhoutenaar moet kunnen deelnemen aan de Turnhoutse samenleving en mag meebouwen aan de stad van morgen, ongeacht zijn afkomst of de inhoud van zijn portemonnee. 

Daarom werken we elke drempel die mensen ervaren weg. Door mensen in te sluiten en armoede uit te sluiten, bouwen we mee aan een kansrijke, dynamische en veilige stad, waar mensen graag wonen, leven en kunnen groeien.  

Hoe? 

We geven mensen perspectief en gelijke kansen om hun dromen en ambities waar te maken en hun talenten te benutten. We voorzien een veilig vangnet voor mensen die tegenslag hebben in het leven. We investeren in mensen en in hulpverlening die hen ondersteunt en het nodige duwtje in de rug geeft wanneer dat nodig is, om zo een springplank te zijn naar een nieuw zelfstandig leven of om de draad weer op te kunnen pikken. 

We sporen mensen in armoede zo snel mogelijk op, begeleiden hen op maat en activeren hen zo snel mogelijk. ‘Instroom, doorstroom en uitstroom’ zijn de pijlers waarvan we vertrekken: 

  • instroom: we zetten erop in om mensen met hulpvragen maximaal te bereiken; 
  • doorstroom: we begeleiden mensen op maat, want elke inwoner is uniek en ervaart andere noden; 
  • uitstroom: we willen dat mensen zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan. Dat is het doel dat we al vanaf de instroom nastreven. We stimuleren daarom zelfredzaamheid, en waar nodig bieden we ondersteuning. 

Om die uitdagingen aan te gaan, toetsen we onze acties af aan volgende criteria: 

  • We zetten in op alle levensdomeinen, onder meer inkomen, werk, opgroeien, onderwijs, wonen, vrije tijd en gezondheid. We werken op maat en waar nodig reiken we zelf de hand uit naar mensen in nood en zoeken we hen actief op. Op die manier kunnen we problemen vroegtijdig opsporen en zelfs voorkomen. 
  • We investeren in blijvende vernieuwing en verbetering van onze hulp- en dienstverlening om zo mee te zijn met de dynamiek in onze stad. 
  • We bundelen de krachten en werken samen met professionele en geëngageerde partners. 

Wat? 

Plan Armoede bevat acties en projecten binnen de verschillende levensdomeinen waarin mensen in armoede uitsluiting (kunnen) ervaren. Het plan bevat ook preventieve acties om uitsluiting te voorkomen. Het laat ruimte om flexibel in te spelen op nieuwe noden in onze stad en om samen te werken met partners.