Plan armoede | Wonen en energie: elke Turnhoutenaar een kwalitatief dak boven zijn hoofd

Wonen is een basisrecht. Kwaliteitsvolle en tegelijk betaalbare huisvesting is een prioriteit. We controleren daarom of alle huurwoningen in onze stad voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen. Als dat niet het geval is, mag een woning niet meer verhuurd worden. Door een sterke advies- en dienstverlening aan verhuurders en huurders verzekeren we een voldoende kwaliteitsvol aanbod aan huurwoningen in onze stad. 

De huur neemt vaak een grote hap uit het budget. Door het aanbod aan sociale woningen te vergroten, kunnen we mensen met lage inkomens meer ademruimte geven om te leven. 

Wie in de problemen komt en zijn woning verliest, wordt tijdelijk opgevangen door het OCMW. 

Om een nieuwe start te maken, werken we samen met partners en maatschappelijk werkers aan woonvaardigheden, budgetbeheer en de zoektocht naar een nieuwe woning. Een goede nazorgbegeleiding zorgt ervoor dat mensen niet in een negatieve spiraal terechtkomen en nogmaals dakloos worden. Tegelijk worden preventieve acties ondernomen om dakloosheid te voorkomen. Onze hulpverlening is erop gericht om duurzaam de draad van het zelfstandig leven weer op te pikken. 

Ook op regionaal vlak slaan we de handen in mekaar en werken we aan een opvangplan voor daklozen dat voldoet aan hun specifieke noden. 

Wonen en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We onderzoeken pistes die ervoor zorgen dat de energievoorziening betaalbaar en gewaarborgd blijft. 

Gedetailleerde informatie over wonen en energie in Plan Armoede Turnhout, vind je hier.