Gemeenschapswachten

De gemeenschapswachten zijn een team van actieve mensen die dagelijks de straat op gaan om de veiligheid en leefbaarheid van jouw buurt te verbeteren. Je herkent ons aan ons paars uniform.

De gemeenschapswachten ‘toeren’ over het hele grondgebied Turnhout. We bezoeken gemiddeld elke straat om de twee weken en we zijn flexibel naargelang de noden van een buurt. Zo zijn we ook specialist van een wijk.  

Heb je vragen of is er een probleem in jouw buurt. Je kan het ons melden via: gemeenschapswachten@turnhout.be  

Gemeenschapswachten luisteren naar je bezorgdheden over de buurt, we kunnen je allerhande informatie geven over de werking van de stadsdiensten. Zelf melden we situaties die we vaststellen en informeren en mobiliseren de betrokken stadsdiensten om het probleem op te lossen of we bespreken het met de wijkagent. De informatie die we aanleveren, is een belangrijk werkinstrument voor alle stedelijke diensten en het beleid.

Wat doen wij?

Wijkwerking: we zijn allemaal gespecialiseerd in een wijk. Hier komen we extra veel en kennen we de noden van de burgers.

Melden: Via een app worden onze meldingen doorgegeven aan het meldpunt. Dit gaat over fysiek onveilige situaties zoals straatmeubilair en nutsvoorzieningen, als ook situaties die een onveilig gevoel geven zoals sluikstort en fietswrakken.
Voor meldingen van verdachten situaties of overlast werken we nauw samen met de Politie.

Hulp verlenen: We helpen mensen waar nodig bijvoorbeeld met het oversteken. Elke gemeenschapswacht heeft ook een basiskennis EHBO.

Informeren: We kennen de stad zeer goed en helpen mensen met al hun vragen.

Sensibiliseren: We spreken burgers aan op hun gedrag. Denk maar aan het achterlaten van hondenpoep, sluikstort, dragen van open handtassen,... We stimuleren en belonen ook goed gedrag. Dit doen we met gadgets of bepaalde acties.

Inventariseren: Door het oplijsten krijgen we een globaal beeld van de situatie en kunnen we de juiste informatie aan de juiste dienst doorgeven. Dit inventariseren kan zijn: de staat van speeltuinen,  de locatie waar we drugs vinden, …

Sociaal Praatje: We staan altijd open voor een gesprek met de burgers en bieden hen een luisterend oor. Op deze manier kennen we de noden van de burgers.

Wat doen wij niet?

Gemeenschapswachten hebben geen politionele bevoegdheid. Zij beboeten dus niet, maar zij proberen criminaliteit en hinder te voorkomen. Zij geven geen parkeerboetes of andere sancties, dat is een taak van de politie of andere bevoegdheden.

Voor meer info: els.maes@turnhout.be , coördinator gemeenschapswachten