Inclusief ondernemen

Bij inclusief ondernemen zet men in op diversiteit met aandacht voor het potentieel van elke werknemer. Men heeft oog voor de verschillen tussen werknemers. Dit kan gaan om leeftijd, etniciteit, taal, fysieke verschijningsvorm ... maar ook minder zichtbare verschillen zoals werkervaring, sociale achtergrond, scholingsgraad ... 

Een inclusieve onderneming streeft naar winst én zet sterk in op diversiteit vanuit een sterke visie en waarden. De ondernemer zoekt naar hoe hij de verschillen doelbewust kan inzetten zodat elke werknemer zijn talent kan uitspelen met een meerwaarde voor de onderneming.

Er zijn meerdere voordelen aan verbonden. Enerzijds biedt het de kans voor ondernemingen om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen, om creatief op zoek te gaan naar hoe hun specifieke werkposten in te vullen. Bovendien biedt de unieke mix van stijlen en vaardigheden bij de medewerkers een meerwaarde om creatieve oplossingen te vinden voor klanten. Anderzijds kan jouw onderneming zo een sociaal engagement tonen door mensen kansen te geven.

De kloof op de arbeidsmarkt is momenteel groot. Om de vacatures ingevuld te krijgen, moet er creatief omgegaan worden met het aanbod op de arbeidsmarkt. Om ondernemers hierin te ondersteunen voorziet de overheid een hele reeks verschillende vormen van werkplekleren en tewerkstellingsmaatregelen, zoals RSZ-verminderingen en Vlaamse Ondersteunings- en/of begeleidingspremie. Vanaf 1 januari 2023 worden enkele van deze maatregelen mee opgenomen in het decreet individueel over maatwerk bij individuele inschakeling. Met dit individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid werkgevers beter ondersteunen bij de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zo meer mensen aan het werk krijgen. Via dit decreet kunnen werkgevers rekenen op een financiële ondersteuning in de vorm van een loonpremie en/of begeleidingspremie bij het aanwerven van iemand met een arbeidsbeperking. Zelfstandigen met een arbeidsbeperking kunnen beroep doen op een ondersteuningspremie. Over deze overheidssteun lees je op deze pagina meer.

Missie & visie programma werk

Stad Turnhout werkt actief aan een activeringsbeleid van werkzoekenden. Samen met verschillende partners werken we om kansen tot tewerkstelling te bieden aan werkzoekenden. Dit beleid rond tewerkstelling noemen wij ‘Het programma werk’.

Er zijn heel wat verschillende manieren om als werkgever mensen op te leiden en te begeleiden richting werk. Om door het bos de bomen te kunnen zien, kan je hier een overzicht van de verschillende stages en vormen van werkplekleren vinden die voor jouw onderneming interessant kunnen zijn.

Specifiek zet stad Turnhout sterk in op het activeren van mensen die een leefloon ontvangen van OCMW Turnhout. Deze mensen kunnen gebruik maken van een specifieke vorm van werkplekleren, namelijk een artikel 60-tewerkstelling. Deze vorm is enkel voor mensen die een leefloon ontvangen. De duurtijd kan variëren afhankelijk van leeftijd en werkervaring, met maximum tot twee jaar. Tijdens deze periode kunnen de medewerkers relevante werkervaring opdoen en hun vaardigheden ontwikkelen.

Stad Turnhout zet sterk in om deze artikel 60 ook op privé-werkvloeren te organiseren, niet enkel binnen de sociale economie. De stad heeft zich geëngageerd om mensen in artikel 60 gratis aan te bieden aan werkgevers. Dit betekent dat de werknemer gedurende de volledige stageperiode gratis tewerkgesteld wordt in jouw bedrijf en het OCMW de juridische werkgever blijft. Meer informatie de werking en verwachtingen van artikel 60 vind je hier.

Verder organiseert Stad Turnhout verschillende pilootprojecten om deze mensen te activeren richting werk. Zo werd er onder meer een project rond opleiding als magazijnier georganiseerd. Hierin werd er gefocust op het behalen van een heftruck en reachtruckattest. Een ander project dat werd georganiseerd was gericht op het behalen van het theoretisch rijbewijs B. Jaarlijks probeert Stad Turnhout te bepalen welke noden er leven bij de werkgevers, zoals welke vacatures worden moeilijk opgevuld, welke kennis of attesten de cliënten nog missen ... Daarnaast wordt er ook gekeken welke vragen er zijn bij de werkzoekenden, bijvoorbeeld wat is een vaak voorkomend jobdoelwit. Op deze noden probeert het ‘programma werk’ gericht in te spelen met het organiseren van diverse projecten.

Ook jouw bedrijf kan meewerken aan en baat hebben bij het tewerkstellingsbeleid van Turnhout. Heb je interesse in onze werking of vragen rond tewerkstelling? Neem dan zeker contact op met de dienst Ondernemen & Werk.

Het Turnhoutse bedrijf Van Rooijen zet sterk in op inclusief ondernemen en mensen kansen geven op de werkvloer. Ze werken onder andere samen met een maatwerkbedrijf, gebruiken veel opleidingstrajecten zoals IBO en artikel 60 en zetten in op duaal leren. 

Tewerkstellingsmaatregelen

Naast de verschillende vormen van werkplekleren voorziet de overheid ook tewerkstellingsmaatregelen. Dit zijn onder meer vormen van financiële steun voor werkgevers die nieuwe medewerkers willen aannemen. Bij iedere tewerkstellingsmaatregel hoort een ander profiel werkzoekende. Meer info over de verschillende maatregelen kan je terugvinden op de website van VDAB en RVA.