Artikel 60

Wat is artikel 60?

Een persoon die een uitkering van het OCMW ontvangt (maatschappelijke integratie of maatschappelijke financiële steun), kan via artikel 60 tewerkgesteld worden. Dit staat in artikel 60§7 van de OCMW-wet van 8 juli 1976.

Hij/zij krijgt zo de mogelijkheid om werkervaring op te doen, zich bij te scholen en arbeidsattitudes te oefenen zodat hij/zij meer kansen krijgt naar een duurzame tewerkstelling.

De tewerkstelling als artikel 60 is beperkt in tijd. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer krijgt hij/zij een contract van maximum twee jaar. De duurtijd is gelijk aan de periode die nodig is om sociale zekerheidsrechten op te bouwen. Na deze periode heeft de werkgever geen aanwervingsverplichting. Uiteraard bestaat er wel de mogelijkheid tot aanwerven. 

Wie kan aangesteld worden als artikel 60er?

 • Personen die een leefloon of equivalent financiële sociale steun via OCMW Turnhout ontvangen en arbeidsgeschikt zijn.
 • Ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

De artikel 60-tewerkstelling kadert in jouw specifieke traject richting zelfredzaamheid (GPMI) dat je besproken hebt met je maatschappelijk assistent(e) van het OCMW.

Voordelen werkgever

 • Het OCMW betaalt het loon van de werknemer. Als werkgever betaal je dus geen loon of andere kosten tijdens een artikel 60-traject.
 • Beperkte administratie. De klant heeft een contract met het OCMW, maar volgt de regels van het bedrijf. Het OCMW is de juridische werkgever en verzorgt het sociaal secretariaat voor de werknemer (lonen, verzekeringen …).
 • Al je vragen, opmerkingen, moeilijkheden … kan je bespreken met een trajectbegeleider van het OCMW.
 • Je gaat een sociaal engagement aan en investeert in mensen. Positieve publiciteit voor jouw organisatie.

Verwachtingen voor de werkgever

 • Een goede begeleiding op de werkvloer van de klant: je ondersteunt de klant bij zijn/haar taken op de werkvloer. Je houdt toezicht op de arbeidshouding (op tijd komen, afspraken nakomen …).
 • Je geeft regelmatig feedback en bespreekt wat goed gaat en wat beter kan. Je voert een open communicatie met de klant.
 • Je garandeert de veiligheid op de werkvloer en bezorgt de werknemer de nodige
 • veiligheidskledij en beschermingsmiddelen.
 • Je zorgt voor een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.
 • Je voorziet op de werkvloer een vast aanspreekpunt voor het OCMW en voor de klant.
 • Op regelmatige basis maak je tijd vrij, om samen met het OCMW, de werknemer te evalueren.
 • Maandelijks stuur je de arbeidsprestaties van de klant door zodat het OCMW het loon tijdig kan uitbetalen.
 • Er is geen aanwervingsverplichting. Indien je tevreden bent, hopen we natuurlijk dat je de klant nadien verder tewerkstelt binnen je bedrijf of je ruimer professioneel netwerk.

Voordelen werknemer

 • De werknemer leert een bepaalde job en een bedrijf kennen.
 • De werknemer bouwt rechten op voor de sociale zekerheid.
 • De werknemer ontvangt een loon, maaltijdcheques en een vergoeding voor de verplaatsing naar het werk met de fiets of het openbaar vervoer.

Bij interesse neem je per mail contact op met de dienst Ondernemen & Werk.