Zustersteden

De Stad Turnhout is verzusterd met vier steden: het Duitse Hammelburg, het Hongaarse Gödöllö, het Roemeense Vinatori en het Chinese Hanzhong.  Met deze zustersteden zijn er tal van samenwerkingsverbanden opgezet rond verschillende thema's.

Hammelburg (Duitsland)

Turnhout – Hammelburg bracht tientallen verenigingen samen en duizenden mensen bezochten wederzijds de beide steden. Vlag_DuitslandEen zeer actief comité, erkend als stedelijke adviesraad, houdt deze samenwerking op de been, waardoor gans het jaar door een werkingsprogramma wordt opgebouwd met tal van uitwisselingen en individuele bezoeken.

Gödöllö (Hongarije)

Turnhout - Gödöllö wordt eveneens getrokken door een zeer actieve stedelijke adviesraad. De samenwerking met Gödöllö is voornamelijk een culturele samenwerking, gezien het feit dat het Vlag_Hongarijeculturele leven er bijzonder hoogstaand is en tal van mogelijkheden biedt tot uitwisseling op zeer hoog niveau.

Vinatori (Roemenië)

Turnhout - Vinatori wordt getrokken door de Turnhoutse vzw Vinatori. Jaar na jaar slaagt de vzw er in om -  dankzij allerlei acties binnen Turnhout - hulpgoederen naar Vinatori te brengen en financiële steun te verlenen Vlag_Roemeniëaan allerlei projecten ter plaatse. Zo wordt onder andere schoolmateriaal aangekocht, een medische post gerenoveerd, brandweermateriaal ingezameld enzovoort.

Hanzhong (China)

Turnhout - Hanzhong is meer dan een verzustering. Via een convenant met de Vlaamse Overheid werd een stedenband aangegaan met Hanzhong. Binnen deze stedenband staat de samenwerking rond de beleidsthema's milieu en welzijn centraal. Via wederzijdse bezoeken wordt informatie uitgewisseld, Vlag_China
voornamelijk op ambtelijk vlak. Zo werden in het verleden onder andere een milieustage, welzijnsstage, samenwerking tussen scholen, uitwisseling tussen fotografen, tentoonstellingen, enzovoort gerealiseerd.