Speelstraten

Stad Turnhout vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren voldoende ruimte hebben om te spelen. Binnen een stad is dit niet altijd evident, zeker niet op straat. Met het inrichten van speelstraten willen we hier graag verandering in brengen in verschillende wijken en buurten. Het doel: veel speelplezier en leuke babbeltjes met je buren!

 

Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is een initiatief waarbij je zelf als bewoner vraagt om van jouw straat een speelstraat te maken. Welke dag(en), uren… kies je zelf als buurt in samenspraak met de stad.

In een speelstraat wordt:

 • De hele weg vrijgehouden om te spelen, sporten of elkaar te ontmoeten.
 • De straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Voetgangers en spelende kinderen hebben altijd voorrang.
 • Een planning gemaakt. Een speelstraat gaat door in de zomervakantie en kan maximaal van 10 tot 22 uur duren. Op één avond kan je een uitzondering aanvragen tot 23 uur. Als buurt kies je samen met de stad op welke dagen en uren jullie straat een speelstraat wordt. Je kan kiezen voor:

             -  1 of 2 vaste dagen per week

             -  1 of 2 periodes in de zomervakantie

 

Belangrijkste regels

 • Alleen bewoners en garage-eigenaars mogen tijdens de speelstraat met hun voertuig door de straat rijden. Dit gebeurt stapvoets. 
 • Fietsers mogen door de speelstraat, maar traag.
 • Hulpdiensten moeten altijd door kunnen.
 • Een speelstraat is geen kinderopvang. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.

 

Kan mijn straat een speelstraat worden?

Om te kijken of jouw straat in aanmerking komt, houden we rekening met het verkeer in en rondom jouw straat. Zo houden we rekening met volgende vragen:

 • Is de straat een woonstraat?
 • Geldt er een maximumsnelheid van 50 km per uur?
 • Is er geen (belangrijk) doorgaand verkeer?
 • Rijdt er geen openbaar vervoer door de straat?
 • Blijven de omliggende straten bereikbaar bij het afsluiten van de speelstraat?
 • Zijn er werken in de buurt van de speelstraat gepland?

 

Ja, ik wil een speelstraat!

Eén of meerdere bewoners kunnen een speelstraat aanvragen.

Hoe ga je te werk?

 • Maak afspraken met je straat: op welke dagen en uren wordt jullie straat een speelstraat?
 • Stel minstens 3 peters en/of meters aan die zich mee inzetten voor de organisatie van de speelstraat.

Verwachtingen, afspraken en tips voor peters en meters zijn terug te vinden in de infomap hieronder.

 • Organiseer je voor de eerste of tweede maal een speelstraat? Verzamel dan de handtekeningen van minstens 80% van de bewoners van je straat die akkoord zijn met een speelstraat. Een voorbeeld van een lijst vind je hieronder.
 • Vraag je speelstraat aan via het online aanvraagformulier. Je aanvraag voor de zomervakantie moet voor 3 april binnen zijn. 

 

Verdere procedure

Nadat je jouw aanvraag online hebt ingediend, gaan wij hier verder mee aan de slag.

 • De werkgroep speelstraten behandeld verder je aanvraag en gaat na of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.
 • De aanvragen worden besproken op het college van burgemeester en schepenen die hieromtrent een beslissing nemen.
 • In de maand juni brengen we je op de hoogte of je speelstraat werd goedgekeurd.
 • Hierna maakt de stad afspraken met de buurt. Bij een nieuwe speelstraat of op jullie vraag komen wij graag langs om allerlei zaken te overlopen en jullie volledig speelstraat-klaar te maken.