Aanvraag legalisatie/apostille voor het buitenland

Een legalisatie maakt het mogelijk om een Belgisch document in het buitenland te gebruiken. Een apostille is een vereenvoudigde vorm van legalisatie.

Documenten die afgeleverd worden in België worden gelegaliseerd door de dienst Legalisatie van FOD Buitenlanse zaken in Brussel. Deze dienst werkt met een digitaal platform: eLegalization. De gemeente moet de documenten invoeren in dit platform.
De aanvraag van een legalisatie/apostille verloopt volledig digitaal.

Voorwaarden

De gemeente kan enkel documenten die door de gemeente zijn afgeleverd ingeven voor legalisatie.

Terug naar boven

Procedure

 • Vraag de akte of het attest dat je nodig hebt aan via ons e-loket.
  Aanmelden kan met itsme, een kaartlezer of zonder digitale sleutel.

 • Je ontvangt een mail ter bevestiging van jouw aanvraag. In deze mail vind je een referentienummer terug van de aanvraag  (omgekeerde datum – volgnummer, vb. 20221215-0016).

 • Stuur een mail naar bs@turnhout.be met volgende gegevens:
  - referentienummer aanvraag e-loket
  - land waarvoor de apostille/legalisatie wordt aangevraagd
  - mailadres waarnaar dienst Legalisatie de betalingsuitnodiging voor de apostille/legalisatie mag sturen
  - indien je een internationaal (= meertalig) uittreksel nodig hebt, kan je dat ook in deze mail melden

Dienst burgerzaken geeft de aanvraag tot legalisatie in op het digitale platform eLegalization. Je ontvangt hierna een betalingsuitnodiging van de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel. Van zodra je betaald hebt, wordt de legalisatie verwerkt door de dienst Legalisatie en ontvang je deze digitaal.

Terug naar boven

Bedrag

20 euro per document

Dit bedrag is digitaal te betalen aan de dienst Legalisatie, dit kan dus niet bij de gemeente.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Voor bepaalde landen en documenten geldt een vrijstelling van legalisatie/apostille.

Meer info vind je op de website van dienst legalisatie.


Bijkomende informatie

Loket Legalisatie
Karmelietenstraat 27
1000 Brussel
elegalisation@diplobel.fed.be

De dienst is telefonisch niet bereikbaar.

Terug naar boven