Schoolstraten

Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolpoort vaak in een chaotisch samenspel van auto's, fietsers en voetgangers. Die verkeerschaos zorgt voor vele ergernissen in verkeersveiligheid en gebruik van de schoolomgeving. Vaak ontstaat er een viceuze cirkel: steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school want de omgeving van de school is steeds gevaarlijker omdat steeds meer ouders hun kind met de auto naar school brengen ...

Een schoolstraat doorbreekt die vicieuze cirkel en biedt een oplossing voor de verkeersdrukte.

Wat is een schoolstraat?

Een 'schoolstraat' is een straat met een schoolingang die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Zo krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte in de straat. Uiteraard hebben hulpdiensten steeds toegang.

Voordelen van een schoolstraat

In eerste instantie biedt een schoolstraat een oplossing voor de verkeersdrukte aan de schoolpoort. Maar er zijn ook andere voordelen:

 • De luchtkwaliteit rond de schoolomgeving verbetert omdat er minder fijn stof en uitlaatgassen aan de schoolpoort worden uitgestoten.
 • Meer ouders, leerlingen en leerkrachten komen met de fiets of te voet waardoor ze meer actief bewegen.
 • Meer sociale contacten aan de schoolpoort.
 • Meer comfort voor de buurtbewoners.

Schoolstraat in Hogestraat en een deel van Goedendagstraat

 • De Hogestraat en de Goedendagstraat worden op schooldagen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van 8 tot 8.30 uur en van 15 tot 15.30 uur. Woensdagmiddag is dit van 11.50 tot 12.20 uur. Aangeduid in het groen op de kaart.
 • Bewoners kunnen de straat stapvoets in- of uitrijden.
 • Ouders die kinderen brengen met de auto, kunnen parkeren in de omliggende straten of de parking van de Bio-planet (de oranje zone op de kaart). Aan de Bio-planet is achteraan de parking aan het kruispunt met de ring een poortje voor voetgangers. Zo kunnen ouders en kinderen via de kortste weg richting de verkeerslichten, daar veilig oversteken en zo via het pleintje en de Hogestraat richting schoolpoort wandelen.
 • De blauwe zone op de kaart geeft de kiss en ride zone aan.

Schoolstraat in Tramstraat

De Tramstraat wordt twee keer per schooldag afgesloten. Dit aan de Lodewijk de Koninckstraat en aan de Onze Lieve Vrouwstraat van 8.10 tot 8.35 uur en van 15.05 tot 15.35 uur. Op woensdagnamiddag is dit tussen 12 en 12.20 uur. Aangeduid in het groen op de kaart

Volgende personen mogen de afgesloten straat wél stapvoets in- en uitrijden tijdens de schoolspits:

 • Bewoners die in het afgesloten straatdeel wonen;
 • Hulpverleners met patiënten die in het afgesloten straatdeel wonen, bijvoorbeeld dokters of thuisverpleging;
 • Gebruikers van een private parking gelegen in het afgesloten straatdeel, bijvoorbeeld bewoners uit andere straten of leerkrachten van de Talentenschool;
 • Prioritaire voertuigen, als hun opdracht dat rechtvaardigt.

Vergunning toegang tot schoolstraten

Bewoners die in de afgesloten straatdelen wonen of gebruikers van een private parking in de afgesloten straatdelen mogen de straat indraaien op het moment dat de schoolstraat in werking is. Zij moeten hiervoor een vergunning hebben. De vergunning kan je hier digitaal aanvragen. 

 • De vergunning wordt uitgereikt op nummerplaat. Beschik je over meerdere voertuigen vraag je dus voor elk voertuig een vergunning aan. 
 • De vergunning is gratis.
 • De vergunning is vijf jaar geldig. De verlenging dien je ten laatste drie maanden voor het verstrijken van de vervaldatum opnieuw in. 

Enkel personen met een vergunning mogen de schoolstraat inrijden. Dit moet stapsvoets. Je mag de straat ook enkel maar in- of uitrijden om je parkeerplaats te bereiken. Je mag tijdens de uren waarin de schoolstraat van toepassing is, de straat niet gebruiken als doorrijroute. Buiten de momenten van de schoolstraat blijft de straat uiteraard wel beschikbaar voor alle weggebruikers. 

Vragen of extra info

Heb je nog vragen of wens je extra info over een schoolstraat? Contacteer dan de mobiliteitsdienst via mail of op het nummer 014 44 33 93.