Schoolstraten

Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolpoort vaak in een chaotisch samenspel van auto's, fietsers en voetgangers. Die verkeerschaos zorgt voor vele ergernissen in verkeersveiligheid en gebruik van de schoolomgeving. Vaak ontstaat er een viceuze cirkel: steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school want de omgeving van de school is steeds gevaarlijker omdat steeds meer ouders hun kind met de auto naar school brengen ...

Een schoolstraat doorbreekt die vicieuze cirkel en biedt een oplossing voor de verkeersdrukte.

Wat is een schoolstraat?

Een 'schoolstraat' is een straat met een schoolingang die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Zo krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte in de straat. Uiteraard hebben hulpdiensten steeds toegang.

Voordelen van een schoolstraat

In eerste instantie biedt een schoolstraat een oplossing voor de verkeersdrukte aan de schoolpoort. Maar er zijn ook andere voordelen:

  • De luchtkwaliteit rond de schoolomgeving verbetert omdat er minder fijn stof en uitlaatgassen aan de schoolpoort worden uitgestoten.
  • Meer ouders, leerlingen en leerkrachten komen met de fiets of te voet waardoor ze meer actief bewegen.
  • Meer sociale contacten aan de schoolpoort.
  • Meer comfort voor de buurtbewoners.

Proefopstelling in de Hogestraat

De Hogestraat wordt van 14 mei tot 30 september 2019 ingericht als schoolstraat. Praktisch betekent dit:

  • De Hogestraat en de Goedendagstraat worden op schooldagen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van 8 tot 8.30 uur en van 15 tot 15.30 uur. Woensdagmiddag is dit van 12 tot 12.30 uur. Aangeduid in het groen op de kaart.
  • Bewoners kunnen de straat stapvoets in- of uitrijden.
  • Ouders die kinderen brengen met de auto, kunnen parkeren in de omliggende straten of de parking van de Bio-planet (de oranje zone op de kaart). Aan de Bio-planet is achteraan de parking aan het kruispunt met de ring een poortje voor voetgangers. Zo kunnen ouders en kinderen via de kortste weg richting de verkeerslichten, daar veilig oversteken en zo via het pleintje en de Hogestraat richting schoolpoort wandelen.
  • De blauwe zone op de kaart geeft de kiss en ride zone aan.

Evalutie na de proefopstelling

De proefopstelling wordt geëvalueerd door ouders, leerkrachten, scholieren en buurtbewoners. De resultaten worden daarna besproken met de school. Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad zullen daarna beslissen of de Hogestraat en de Goedendagstraat definitief een schoolstraat worden.

Vragen of extra info

Heb je nog vragen of wens je extra info over een schoolstraat of de proefopstelling in de Hogestraat? Contacteer dan Maarten Baeyens, consulent Mobiliteit voor Stad Turnhout via mail of op het nummer 014 44 33 93.