Sportraad

Omschrijving

De Turnhoutse Sportraad is een adviesorgaan erkend door Stad Turnhout. De Turnhoutse Sportraad wordt betrokken bij de opmaak, de uitvoering, de opvolging en de evaluatie van het gemeentelijk beleid. Er wordt advies gevraagd, maar de adviesraad mag ook spontaan advies verlenen over aangelegenheden rond sport, lichamelijke opvoeding en openluchtrecreatie.

De sportraad komt een keer per maand samen.

Voorzitter Sportraad

Erik Smeets
Winkel 43
2300 Turnhout
Tel. +32 (0)14 41 83 45
smeets.erik@telenet.be

Agenda's en verslagen