Sportraad

Omschrijving

De Turnhoutse Sportraad is een adviesorgaan erkend door Stad Turnhout. De Sportraad wordt betrokken bij de opmaak, de uitvoering, de opvolging en de evaluatie van het gemeentelijk beleid. Er wordt advies gevraagd, maar de adviesraad mag ook spontaan advies verlenen over sport, lichamelijke opvoeding en openluchtrecreatie.

De Sportraad komt een keer per maand samen.

Samenstelling sportraad

Voorzitter

Erik Smeets
Winkel 43
2300 Turnhout
Tel. +32 (0)14 41 83 45
smeets.erik@telenet.be

Leden van de sportraad

Leo de Houwer
Paul Embrechts
Kathleen Hermans
Geert Van Autenboer
Ludo Van der Veken
Guy Van der Stuyft

Sportbrochure

Een overzicht van de sportverenigingen en -voorzieningen in de stad vind je in de sportgids.

Agenda's en verslagen