Subsidiereglementen evenementen

Vanaf 1 januari 2022 wordt het subsidiereglement ‘Stimuleringsfonds evenementen met lokale en regionale uitstraling met focus op diversiteit, sociale cohesie en/of kindvriendelijkheid’ opgeheven. Het bestaande reglement zal met ingang van 1 januari 2022 worden vervangen door twee nieuwe reglementen waarbij het ene de focus legt op het stimuleren van ontmoeting en sociale cohesie en het andere op de regionale uitstraling van de stad en de fierheid van de inwoners.

Het ‘Stimuleringsfonds’ werd opgemaakt in 2014 en werd in het kader van het nieuwe bestuursakkoord en het meerjarenplan 2020 - 2025 geëvalueerd en aangepast. Dit reglement legt de focus op het stimuleren van kwaliteitsvolle evenementen met een maatschappelijke waarde ter bevordering van de sociale cohesie.

Het ‘Fonds imagoversterkende evenementen’ ondersteunt grootschalige, kwalitatieve publieksevenementen die het imago van de stad en/of de fierheid van de inwoners versterken. Evenementen die kernversterkend werken en/of een publicitaire return voor stad Turnhout opleveren en aansluiten bij de vastgelegde thema’s waarmee de stad zich wil onderscheiden kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Onderaan deze pagina kan je de reglementen nalezen of andere nuttige informatie raadplegen.

Wil je een aanvraag indienen? Vul een van deze online formulieren in:

aanvraag stimuleringsfonds

aanvraag fonds imagoversterkend evenement

Wil je een evenement organiseren? Neem dan ook een kijkje op deze pagina

Heb je nog bijkomende vragen, dan helpen ze jou graag verder bij de dienst Evenementen via evenementen@turnhout.be of 014 44 33 50.