Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) heeft een gesloten taakstelling: het is bevoegd om beslissingen te nemen over de individuele dossiers rond maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Dit comité kan ook niet-bindend advies geven aan het Vast Bureau en aan de OCMW-raad.

Het BCSD is een verplicht comité en bestaat in Turnhout uit een voorzitter en acht leden. De voorzitter wordt verkozen uit de OCMW-raad; de leden hoeven geen lid te zijn van de OCMW-raad. Het BCSD stelt zijn werking vast in een eigen huishoudelijk reglement.

Voorzitter

 

Kelly Verheyen
(sp.a)

 

Leden

   
Gonda Claessen
(N-VA)
  Hilde Van de Pol
(N-VA)
  Reccino Van Lommel
(Vlaams Belang)
         
Foto van Eric Diels    
Eric Diels
(Vlaams Belang)
  Stef Breugelmans
(CD&V)
  Mieke Paulussen
(sp.a)
         
     
Peter Sterkens
(Groen)
  Brigitte Malfait
(T.I.M.)