Plan armoede | Corona en relance voor mensen in armoede

De coronapandemie bemoeilijkte het leven voor mensen in armoede. Diensten waren moeilijk bereikbaar en de algemene maatregelen wogen zwaarder als ze bovenop een al bestaande dagelijkse overlevingsstress kwamen. 

Tijdens de coronacrisis hielden we daarom de vinger aan de pols in dialoog met onze welzijnspartners. Daardoor konden we inspelen op verschillende noden: financiële moeilijkheden, mentale gezondheid, ontoegankelijkheid van digitale onderwijsvormen, vrijetijdsparticipatie, … 

We blijven de heropleving voor kwetsbare mensen en gezinnen bewerkstelligen door de nodige materiële, sociale en psychologische ondersteuning te bieden 

  • we zoeken kwetsbare mensen sneller op en bieden hen uitwegen aan voordat hun problemen te complex worden; 
  • op basis van beschikbare data contacteren we kwetsbare groepen met mogelijke tussenkomsten voor wonen, energie en onderwijs, denk bijvoorbeeld aan ouders die het moeilijk hebben om de schoolfacturen te betalen;
  • we voorzien een aanbod voor mentale gezondheid;
  • we bieden duurzame antwoorden aan om de digitale kloof te verkleinen;
  • een tijdelijk coronafonds biedt de mogelijkheid aan onze welzijnspartners om opkomende coronaproblematieken projectmatig aan te pakken;
  • we geven prioriteit aan acties om sociale problematieken (vereenzaming, schoolachterstand …) bij specifieke groepen aan te pakken met convenanten, versterking van wijkwerkingen, zomerschool en psychosociale hulp. 

Gedetailleerde informatie over corona en relance in Plan Armoede Turnhout, vind je hier.