Plan armoede | Ouderen: elke oudere is een volwaardige Turnhoutenaar

Het is onze ambitie om kwetsbare ouderen, net als alle andere ouderen, optimaal te ondersteunen om deel te nemen aan de samenleving. Nog te veel ouderen zien hun deelname aan het sociale leven beperkt door financiële of sociale drempels. 

De keuze om thuis te blijven wonen of de stap naar een woonzorgcentrum te zetten, mag niet enkel gestuurd worden door financiële mogelijkheden. We ondersteunen in onze hulpverlening elke keuze met concrete middelen, gaande van bijstand door de Minder Mobielen Centrale en een sociaal tarief voor maaltijden tot financiële tussenkomsten om in een woonzorgcentrum te verblijven. 

Ook hier speelt een brugfiguur een cruciale rol om de aanwezige behoeften aan de oppervlakte te krijgen. Niet elke (kwetsbare) senior stelt hulpvragen en kent de mogelijkheden. De brugfiguur zoekt mensen op, maakt de noden bespreekbaar en verkleint de drempels naar hulp- en dienstverlening. 

Ook het risico op sociale isolatie is voor kwetsbare ouderen groter. Met een grootschalige belactie tijdens de pandemie ondervonden we het belang van actief verbinden om eenzaamheid te doorbreken en hulp dichterbij te brengen. We willen die sociale steun duurzaam maken. 

Ook contacten in de buurt zijn voor senioren heel belangrijk. Zeker in buurten waar geen dienstencentrum is, doen we daarom extra inspanningen om kwetsbare ouderen te betrekken. 

Gedetailleerde informatie over ouderen in Plan Armoede Turnhout, vind je hier.