Plan armoede | Werk: elke Turnhoutenaar duurzaam aan de slag

Duurzame tewerkstelling zorgt voor een duurzaam inkomen en is belangrijk om aan armoede te ontsnappen. Duurzame inkomens openen deuren naar andere levensdomeinen zoals goed wonen, een positief effect op mentale gezondheid, meer mogelijkheden om deel te nemen aan vrije tijd, een groter persoonlijk netwerk, maar een duurzaam inkomen geeft ook betekenis en erkenning. 

Daarom hebben we met het Programma Werk een sterk begeleidingstraject op maat van elke cliënt met leefloon. Zo’n traject begint laagdrempelig met deelnemen aan de maatschappij en ontwikkelt zich verder via opleiding en stages tot een duurzame job in een bedrijf of organisatie. We vertrekken vanuit de interesses en competenties van mensen en versterken die stap voor stap. 

Daarvoor werken we nauw samen met de VDAB en lokale bedrijven die vacatures aanbieden. Zo realiseren we een win-winsituatie: mensen die via een job een zelfstandig en menswaardig leven kunnen uitbouwen aan de ene kant, bedrijven die kunnen groeien doordat vacatures ingevuld geraken aan de andere kant. 

Gedetailleerde informatie over werk in Plan Armoede Turnhout, vind je hier.