Plan armoede | Gezondheid: elke Turnhoutenaar mentaal en fysiek in vorm

Arm maakt ziek en ziek maakt arm. De voortdurende overlevingsstress, de dikwijls ongezonde leef- en woonomgeving, het soms beperkte sociale netwerk, de financiële drempels voor gezondheidszorg of de ontoegankelijkheid van (digitale) correcte informatie over gezond leven zijn maar enkele elementen die het voor kwetsbare mensen enorm moeilijk maken om gezond te leven en gezond te blijven. Niet enkel fysiek maar ook mentaal. 

We sensibiliseren kwetsbare doelgroepen omtrent een gezonde leefstijl, in dialoog en met communicatie op maat. Maar we gaan ook verder door oorzaken aan te pakken. 

We creëren gelijke kansen voor alle Turnhoutenaren door nabije en financieel toegankelijke gezondheidszorg te ondersteunen. We maken bijvoorbeeld mentale problematieken zoals eenzaamheid bespreekbaar; voor mensen in armoede wegen die des te zwaarder. We versterken de sociale steun. We zorgen ervoor dat preventie op maat kan aangeboden worden door bijvoorbeeld rookstopbegeleiders meer vertrouwd maken met de leefwereld van kwetsbare groepen. 

Gedetailleerde informatie over gezondheid in Plan Armoede Turnhout, vind je hier.