Plan armoede | Opgroeien & onderwijs: elke Turnhoutenaar groeit kansrijk op

Ongelijkheid begint al voor de geboorte. Hoe jonger een kind geconfronteerd wordt met armoede, hoe groter de impact op de ontwikkeling en de verdere kansen in het leven. We kunnen kinderen niet los zien van hun gezin of de plaats waar ze opgroeien. We willen kwetsbaarheid en armoede daarom zo vroeg en zo breed mogelijk detecteren om zo gezinnen maximaal, preventief en op maat te ondersteunen en kansen aan te reiken. 

Dat doen we vanaf de zwangerschap tot aan de volwassenheid, samen met partners uit de welzijns-, onderwijs- en gezondheidssector. We brengen expertise samen, stemmen acties op mekaar af en vernieuwen waar nodig. We besteden extra aandacht aan warme transitiemomenten zoals de geboorte, de overgang van thuis naar de kinderopvang, de instap naar de kleuterklas en daarna naar de verdere schoolloopbaan. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat de kans om in een kwetsbare situatie terecht te komen op die momenten extra groot is. 

We verlagen drempels en investeren in een kwaliteitsvol kinderopvangaanbod. Zo creëren we extra kansen voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen én kunnen ouders alle kansen op werk grijpen. We stimuleren deelname aan het kleuteronderwijs zodat kinderen goed voorbereid hun schoolloopbaan starten, zonder daarbij de zorgbehoeften van het kind uit het oog te verliezen. 

We zetten in op toegankelijk en betaalbaar onderwijs dat kinderen in kwetsbare situaties detecteert en gevoelig met hen omgaat. We willen dat zoveel mogelijk jongeren een kwalificatie (diploma, certificaat, getuigschrift) op zak hebben waarmee ze toegang tot de arbeidsmarkt krijgen zodat ze hun volwassen leven optimaal kunnen aanvatten. 

Gedetailleerde informatie over opgroeien en onderwijs in Plan Armoede Turnhout, vind je hier