Plan armoede | Vrije tijd: elke Turnhoutenaar heeft ontspannings- en ontplooiingsmogelijkheden

Leven in armoede houdt mensen permanent bezig en is een bron van frustratie, angst en depressie. Even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse realiteit is daarom des te belangrijker. 

Deelname aan vrijetijdsactiviteiten verhoogt ook de draagkracht, biedt kansen tot ontplooiing en ontwikkeling en vergroot het sociaal netwerk. Vrijetijdsactiviteiten geven mensen weer moed en kracht om vooruit te komen. Daarom creëren we een zo toegankelijk en inclusief mogelijk vrijetijdsaanbod. We sensibiliseren organisaties met een vrijetijdsaanbod om drempels voor kwetsbare mensen weg te werken. We vullen hun keuzeopties aan met een eigen specifiek aanbod voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld buurtsport. 

Gedetailleerde informatie over vrije tijd in Plan Armoede Turnhout, vind je hier.