Vreemdelingenkaart aanvragen/afhalen (A, B, Eu, F, H, K of L kaart)

Maak een afspraak (Vreemdelingenkaart aanvragen)

Maak een afspraak (Vreemdelingenkaart afhalen)

Vreemdelingen (volwassenen en kinderen) die in België een verblijfsrecht hebben verworven, krijgen een elektronische vreemdelingenkaart. Er bestaan verschillende types, die telkens worden aangeduid met een letter:

A en B kaart: Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor beperkte of onbeperkte duur van een niet-EU burger.

EU en EU+ kaart: De verblijfskaart van een burger van de Europese Unie.

F en F+ kaart: De verblijfskaart van de niet EU-familieleden van een burger van de Europese Unie.

H kaart: De Europese blauwe kaart.

K kaart: De verblijfskaart voor de niet-EU burger in het bevolkingsregister.

L kaart: De verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen.

M kaart: De kaart voor begunstigden van het Brexit akkoord.

Voorwaarden

Een vreemdelingenkaart wordt afgeleverd aan elke vreemdeling die het recht heeft verworven in België te verblijven of er zich te vestigen.

Voor kinderen onder de 12 jaar is de afgifte van deze kaart niet verplicht.
Voor burgers vanaf 12 jaar is de afgifte van deze kaart wel verplicht.

Terug naar boven

Procedure

Aanvraag:
Je komt persoonlijk op afspraak bij de dienst Burgerzaken voor de aanmaak van de elektronische vreemdelingenkaart.

PIN en PUK codes:
Een tweetal weken na de aanvraag ontvang je thuis een witte omslag met een pin- en pukcode. Dit is de uitnodiging om je elektronische vreemdelingenkaart persoonlijk af te halen. Je maakt online een nieuwe afspraak voor het afhalen van de vreemdelingenkaart.

Afhalen:
Bij afhaling activeer je met de pin - en pukcode je nieuwe kaart. De oude vreemdelingenkaart wordt afgegeven.
Bewaar je pin- en pukcode zorgvuldig, je kunt deze later nog nodig hebben.

Terug naar boven

Meebrengen

Bij het aanvragen:

  • Paspoort of identiteitskaart van het land van herkomst

Tijdens de afspraak nemen we voor burgers vanaf 6 jaar kosteloos een recente kleurenpasfoto die voldoet een de ICAO-normen. U moet voor dit product zelf geen pasfoto meer meenemen.


/!\ Voor kinderen jonger dan 6 jaar nemen wij GEEN pasfoto. Voor hen moet er een recente pasfoto (max. 6 maanden oud) voorgelegd worden die voldoet aan de ICAO normen.

Bij het afhalen:

  • Pin- en pukcodes
  • de oude kaart (in geval van vernieuwing van de kaart)
  • opgelet: je dient de kaart zelf af te halen

Terug naar boven

Bedrag

Voor vreemdelingen vanaf 12 jaar:

24,60 euro voor een A kaart, B kaart, H kaart, K kaart of L kaart
24,10 euro voor een EU kaart, EU+ kaart, F kaart,  F+ kaart of M kaart

Voor vreemdelingen onder 12 jaar:

11,70 euro voor een A kaart, B kaart, H kaart, K kaart of L kaart
8,70 euro voor een EU kaart, EU+ kaart, F kaart,  F+ kaart of M kaart

Terug naar boven