Vreemdelingenkaart aanvragen/afhalen (A, B, Eu, F, H, K of L kaart)

Maak een afspraak (Vreemdelingenkaart aanvragen)

Maak een afspraak (Vreemdelingenkaart afhalen)

Vreemdelingen die in België een verblijfsrecht hebben verworven, krijgen een elektronische vreemdelingenkaart. Er bestaan verschillende types, die telkens worden aangeduid met een letter:

Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor beperkte of onbeperkte duur (elektronische A of B kaart).

De verblijfskaart van een burger van de Europese Unie (elektronische EU en EU+ kaart)

De verblijfskaart van de (niet EU-) familieleden van een burger van de Europese Unie (elektronische F en F+ kaart)

De Europese blauwe kaart (elektronische H kaart)

De verblijfskaart voor vreemdeling (elektronische K kaart)

De verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (elektronische L kaart)

De kaart voor begunstigden van het Brexit akkoord: M kaart

Voorwaarden

Een vreemdelingenkaart wordt afgeleverd aan elke vreemdeling, ouder dan 12 jaar, die het recht heeft verworven in België te verblijven of er zich te vestigen.

Terug naar boven

Procedure

Je biedt je persoonlijk aan op de dienst Burgerzaken voor de ondertekening van de elektronische vreemdelingenkaart.
Een tweetal weken na de aanvraag ontvang je thuis een witte omslag met een pin- en pukcode. Dit is de uitnodiging om je elektronische vreemdelingenkaart persoonlijk af te halen. Bij afhaling activeer je met de pin - en pukcode je nieuwe kaart. De oude vreemdelingenkaart wordt afgegeven.

Bewaar je pin- en pukcode zorgvuldig, je kunt deze later nog nodig hebben.

Terug naar boven

Meebrengen

Bij het aanvragen:

  • Paspoort of identiteitskaart van het land van herkomst
  • Recente pasfoto (max. 6 maanden oud) die voldoet aan de ICAO normen

Bij het afhalen:

    • Pin- en pukcodes
    • de oude kaart (in geval van vernieuwing van de kaart)
    • opgelet: je dient de kaart zelf af te halen

Terug naar boven

Bedrag

23,60 euro voor een A kaart, B kaart, C kaart, D kaart, H kaart of M kaart
23,60 euro voor een EU kaart, EU+ kaart, F kaart of F+ kaart

Terug naar boven