De Buurtmakerij

De Buurtmakerij is een nieuw initiatief van Stad Turnhout om inwoners nog meer te ondersteunen bij buurtinitiatieven. Op die manier maken we samen stad.

Grote en kleine acties

De Buurtmakerij wil mensen aanmoedigen om projecten uit te werken die buurtbewoners samen brengen. Dat kan gaan over een buurtbibliotheek of een gezamenlijke moestuin, maar ook kleine acties zijn welkom.

Voorwaarden 

Een aanvraag wordt op basis van volgende voorwaarden afgewogen:

  • Het project moet uitgaan van één of meerdere bewoners, vereniging, handelaar of school ter bevordering van het buurgevoel in de straat of wijk.
  • Het project mag geen commerciële doelstelling hebben.
  • Het project moet een duurzaam effect hebben voor de straat of buurt, een effect op lange termijn dus.
  • De gevraagde materiële ondersteuning moet in verhouding zijn met de omvang van het initiatief. Er wordt genoteerd welke materiële ondersteuning gegeven wordt en waarvoor deze moet dienen.
  • Het project moet binnen een jaar uitgevoerd worden.

Een goed idee of voorstel? 

Heb je een idee dat het samen-gevoel in je buurt kan versterken, neem dan zeker contact op. Samen bekijken we op welke manier de Buurtmakerij kan ondersteunen.