De Buurtmakerij

De Buurtmakerij is een nieuw initiatief van Stad Turnhout om inwoners nog meer te ondersteunen bij buurtinitiatieven. Op die manier maken we samen stad.

Grote en kleine acties

De Buurtmakerij wil mensen aanmoedigen om projecten uit te werken die buurtbewoners samenbrengen. Dat kan gaan over een buurtbibliotheek of een gezamenlijke moestuin, maar ook kleine acties zijn welkom.

 Projecten

Voorwaarden 

Een aanvraag wordt op basis van volgende voorwaarden afgewogen:

 • Het project moet uitgaan van één of meerdere bewoners, vereniging, handelaar of school ter bevordering van het buurgevoel in de straat of wijk.
 • Het project mag geen commerciële doelstelling hebben.
 • Het project moet een duurzaam effect hebben voor de straat of buurt, een effect op lange termijn dus.
 • De gevraagde materiële ondersteuning moet in verhouding zijn met de omvang van het initiatief. Er wordt genoteerd welke materiële ondersteuning gegeven wordt en waarvoor deze moet dienen.
 • Het project moet binnen een jaar uitgevoerd worden.

Een goed idee of voorstel? 

Heb je een idee dat het samen-gevoel in je buurt kan versterken, neem dan zeker contact op. Samen bekijken we op welke manier de Buurtmakerij kan ondersteunen.

Activiteit van één dag? Vraag een buurtcheque aan

Misschien kun je je activiteit deels laten bekostigen met een buurtcheque. De voorwaarden en werkwijze vind je hier.


 

 • Ontmoetingsplein de Merodelei

Waar? Voor het Merodecenter aan de Merodelei
Wat? Het pleintje werd opgeknapt tot een echt ontmoetingspleintje in samenwerking met buurtbewoners en handelaars.
Wanneer? Het pleintje werd 2 juli 2017 feestelijk geopend.

 • Samentuin Meuletiende

Waar? Meuletiende 2 - terrein achter Warmoespad
Wat? Buurtbewoners maken een samentuin, een gezamenlijke moestuin waar mensen kunnen tuinieren en elkaar ontmoeten
Wanneer? De feestelijke opening was op 16 juni 2018.

 

 • Brandhoefbibje

Waar? Welvaartstraat aan de ingang van het speelplein – Schorvoort
Wat? Buurtbewoners maakten zelf een boekenkastje met plaats voor 200 boeken waar buurtbewoners gratis boeken uit kunnen meenemen en boeken in kunnen steken. De Bookcrossers ondersteunen dit initiatief.
Wanneer? De feestelijke opening was op 12 april 2017

 

 • Ontmoetingspleintje Acacialaan

Waar? Acacialaan (grasveld naast het buurthuis) – Schorvoort
Wat? De trekkers van het buurthuis wilden van een stukje grasveld een ontmoetingspleintje voor heel de buurt maken. Het plein kreeg een petanquebaan en banken.
Wanneer? De feestelijke opening was op 17 april 2017

 

 

 • Buurtplein Den Brand

Waar? Terrein naast de nieuwbouwwoningen.
Wat? Buurtbewoners maken zelf banken, tafels en spelelementen. Op het plein zal regelmatig iets voor en door de buurt georganiseerd worden. DE ARK ondersteunt het initiatief.
Wanneer? De feestelijke opening was op 19 augustus 2017.

 

 • Samentuin Kruisbergstraat

Waar? Binnengebied residentie Kruisberg in de Kruisbergstraat
Wat? Bewoners hebben het binnengebied omgevormd tot samentuin waar alle bewoners van de Kruisbergstraat in kunnen tuinieren. 
Wanneer? De feestelijke opening was op 22 september 2018. 

 • Ontmoeting Prinsessenstraat en Bareelstraat

Waar? Prinsessenstraat/Bareelstraat
Wat? Bewoners willen meer ontmoeting in de buurt. Tijdens de zomer werd een eerste start gemaakt met een buurtpetanquetornooi, op 6 januari 2018 wordt er een driekoningendrink georganiseerd. 

Er gebeuren ook initiatieven om deze buurt samen te brengen met de nieuwe buurt Niefhout. 
Wanneer? Driekoningendrink op zaterdag 6 januari 2018.

 • Samentuin Niefhout

Waar? Nieuwe woonwijk achter het station, Dr. Nand Peetersstraat 
Wat? Buurtbewoners hebben van bakken uitrecuperatiehout, plantenbakken gemaakt. 
Wanneer? De aanplantingen werden ondertussen gedaan. Bewoners kunnen nu volop tuinieren. 

 • Vaartbibje

Waar? Oude Vaartstraat
Wat? Buurtvereniging het Buurtsalon wil zelf een boekenkastje maken voor buurtbewoners.
Wanneer? Het buurtbibje zal in de loop van het najaar van 2018 klaar zijn. 

 

 • Ruilboekencel Zevendonk

Waar? Ter hoogte van de lagere school, Kapelweg.

Wat? Leden van de parochieraad vormden samen met de school een oude telefooncel om tot een buurtbibje. 

Wanneer? Het buurtbibje werd op 21 april 2018 feestelijk geopend.  

 • Ontmoeting Bruyne Strijd

Waar? Sleedoorn en Lisdodde. 

Wat? Nieuwe bewoners willen kennismaken met elkaar en organiseerden een kennismakingsactiviteit, een opstart naar meer ontmoetingsactiviteiten. 

Bewoners van Lisdodde creëerden een braakliggend stuk grond om tot een ontmoetingsplaats. 

Wanneer? Zomer van 2018. 

 • Ontmoeting Fonteinstraat

Waar? Fonteinstraat

Wat? Bewoners wilden gebruik maken van een voorlopig verkeersvrije straat, vanwege wegenwerken, om een ontmoetingsactiviteit te organiseren. Een opstap naar meer ontmoetingsactiviteiten. 

Wanneer? 25 augustus 2018.