De Buurtmakerij

De Buurtmakerij is een initiatief van Stad Turnhout om inwoners nog meer te ondersteunen bij buurtinitiatieven. 

Grote en kleine acties

De Buurtmakerij wil mensen aanmoedigen om projecten uit te werken die buurtbewoners samenbrengen. Dat kan gaan over een buurtbibliotheek of een gezamenlijke moestuin, maar ook kleine acties zijn welkom. 

Je vindt in de stad al heel wat verwezenlijkingen, zo zijn er ondertussen al drie samentuinen en de vierde is op komst. Er zijn ook al een aantal buurtbibjes en heel wat mensen hebben al gebruikt gemaakt van een buurtcheque. Maar ook de historie van een wijk kan mensen samenbrengen. Oude foto's en verhalen over de buurt werken verbindend. De Buurtmakerij wil ook bruggen slaan tussen verschillende generaties in een buurt en organiseerde daarom in samenwerking met Jeugdhuis Wollewei on Tour, een gratis buurtmuziekfestivalletje. Ook sport kan verbindend werken. Kortom, alle ideeën zijn welkom! Samen met jou bekijken we hoe we kunnen ondersteunen. De Buurtmakerij werkt steeds op maat van jou en je buurt. 

Voorwaarden 

Een aanvraag wordt op basis van volgende voorwaarden afgewogen:

  • Het project moet uitgaan van één of meerdere bewoners, vereniging, handelaar of school ter bevordering van het buurgevoel in de straat of wijk.
  • Het project mag geen commerciële doelstelling hebben.
  • Het project moet een duurzaam effect hebben voor de straat of buurt, een effect op lange termijn dus.
  • De gevraagde materiële ondersteuning moet in verhouding zijn met de omvang van het initiatief. Er wordt genoteerd welke materiële ondersteuning gegeven wordt en waarvoor deze moet dienen.
  • Het project moet binnen een jaar uitgevoerd worden.

Een goed idee of voorstel? 

Heb je een idee dat het samen-gevoel in je buurt kan versterken, neem dan zeker contact op. Samen bekijken we op welke manier de Buurtmakerij kan ondersteunen.

Activiteit van één dag? Vraag een buurtcheque aan

Wil je een kubbtornooi organiseren voor je buurt of een kennismakingsdrink? Er zijn heel wat mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Misschien kun je je activiteit deels laten bekostigen met een buurtcheque.  De voorwaarden en werkwijze vind je hier.

Vraag een gevelbankje aan

Een gevelbankje bestaat uit twee stalen beugels die in de gevel bevestigd worden met daarop een losse of vaste plank. Na gebruik kan een gevelbankje ingeklapt worden. Ideaal voor straten waar geen voortuinen zijn of weinig openbare ruimte is. Met een gevelbankje kun je toch je buren ontmoeten op straat en samen een koffietje drinken in het zonnetje. De voorwaarden en werkwijze vind je hier