De Buurtmakerij

De Buurtmakerij is een nieuw initiatief van Stad Turnhout om inwoners nog meer te ondersteunen bij buurtinitiatieven. Op die manier maken we samen stad.

Grote en kleine acties

De Buurtmakerij wil mensen aanmoedigen om projecten uit te werken die buurtbewoners samenbrengen. Dat kan gaan over een buurtbibliotheek of een gezamenlijke moestuin, maar ook kleine acties zijn welkom.

Lopende projecten

Voorwaarden 

Een aanvraag wordt op basis van volgende voorwaarden afgewogen:

 • Het project moet uitgaan van één of meerdere bewoners, vereniging, handelaar of school ter bevordering van het buurgevoel in de straat of wijk.
 • Het project mag geen commerciële doelstelling hebben.
 • Het project moet een duurzaam effect hebben voor de straat of buurt, een effect op lange termijn dus.
 • De gevraagde materiële ondersteuning moet in verhouding zijn met de omvang van het initiatief. Er wordt genoteerd welke materiële ondersteuning gegeven wordt en waarvoor deze moet dienen.
 • Het project moet binnen een jaar uitgevoerd worden.

Een goed idee of voorstel? 

Heb je een idee dat het samen-gevoel in je buurt kan versterken, neem dan zeker contact op. Samen bekijken we op welke manier de Buurtmakerij kan ondersteunen.


 

 • Ontmoetingsplein de Merodelei

Waar? Voor het Merodecenter aan de Merodelei
Wat? Het pleintje werd opgeknapt tot een echt ontmoetingspleintje in samenwerking met buurtbewoners en handelaars.
Wanneer? Het pleintje werd 2 juli 2017 feestelijk geopend.

 • Samentuin Meuletiende

Waar? Meuletiende 2 - terrein achter Warmoespad
Wat? Buurtbewoners maken een samentuin, een gezamenlijke moestuin waar mensen kunnen tuinieren en elkaar ontmoeten
Wanneer? De feestelijke opening is gepland in de loop van het voorjaar van 2018. 

 

 

 • Brandhoefbibje

Waar? Welvaartstraat aan de ingang van het speelplein – Schorvoort
Wat? Buurtbewoners maakten zelf een boekenkastje met plaats voor 200 boeken waar buurtbewoners gratis boeken uit kunnen meenemen en boeken in kunnen steken. De Bookcrossers ondersteunen dit initiatief.
Wanneer? De feestelijke opening was op 12 april 2017

 

 • Ontmoetingspleintje Acacialaan

Waar? Acacialaan (grasveld naast het buurthuis) – Schorvoort
Wat? De trekkers van het buurthuis wilden van een stukje grasveld een ontmoetingspleintje voor heel de buurt maken. Het plein kreeg een petanquebaan en banken.
Wanneer? De feestelijke opening was op 17 april 2017

 

 

 • Buurtplein Den Brand

Waar? Terrein naast de nieuwbouwwoningen.
Wat? Buurtbewoners maken zelf banken, tafels en spelelementen. Op het plein zal regelmatig iets voor en door de buurt georganiseerd worden. DE ARK ondersteunt het initiatief.
Wanneer? De feestelijke opening was op 19 augustus 2017.

 • Ontmoetingspleintje Kruisbergstraat

Waar? Binnengebied residentie Kruisberg in de Kruisbergstraat
Wat? Bewoners willen zelf dit binnengebied inrichten tot ontmoetingsplaats en een samentuin. 
Wanneer? De brainstormfase is volop aan de gang.

 • Ontmoeting Prinsessenstraat en Bareelstraat

Waar? Prinsessenstraat/Bareelstraat
Wat? Bewoners willen meer ontmoeting in de buurt. Tijdens de zomer werd een eerste start gemaakt met een buurtpetanquetornooi, op 6 januari 2018 wordt er een driekoningendrink georganiseerd. 

Er gebeuren ook initiatieven om deze buurt samen te brengen met de nieuwe buurt Niefhout. 
Wanneer? Driekoningendrink op zaterdag 6 januari 2018.

 • Samentuin Niefhout

Waar? Nieuwe woonwijk achter het station, Dr. Nand Peetersstraat 
Wat? Buurtbewoners willen graag een samentuin waar ze samen kunnen tuinieren en elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast komt er een buurtbibje, een leeshoek in de wijk en een gezamenlijk kippenhok. 
Wanneer? De brainstormfase is volop aan de gang.

 • Vaartbibje

Waar? Oude Vaartstraat
Wat? Buurtvereniging het Buurtsalon wil zelf een boekenkastje maken voor buurtbewoners.
Wanneer? De brainstormfase is volop aan de gang.