Politie

Dringende politiehulp nodig? Bel 101! (ook voor gsm)

Online aangifte

Online aangifte doen van volgende feiten kan op de website police-on-web:

  • (brom)fietsdiefstal
  • winkeldiefstal
  • diverse beschadigingen
  • graffiti
  • aangifte alarmsysteem
  • aanvraag vakantietoezicht

Uniform gemeentelijk politiereglement (UGP)

Het gemeentebestuur bestrijdt overlast via het Uniform Gemeentelijk Politiereglement.

Politieregio 

Politie Regio Turnhout telt zeven gemeenten: Turnhout, Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout en Vosselaar. In totaal wonen er in dit gebied ruim 117 000 inwoners.

Elke gemeente behoudt een politiepost waar je terecht kunt voor aangiftes en informatie. Vanuit de politieposten vertrekken ook de wijkagenten.

Er zijn ook gespecialiseerde diensten die voor de zeven gemeenten werken: de milieupolitie, de opsporingsdienst, de dienst slachtofferzorg en de verkeerspolitie.

Daarnaast is er een polyvalent team van 120 politiemensen. Die groep is onderverdeeld in teams die elk een veiligheidsproject aanpakken. Zij bemannen de interventieploegen (24 uur op 24) en zorgen voor de aanpak van zeven prioritaire veiligheidsfenomenen.