Bestuursakkoord 2019 - 2024

Het college van burgemeester en schepenen legde zijn strategische prioriteiten vast in het bestuursakkoord voor de komende legislatuur. N-VA, sp.a, Groen en CD&V besturen rond vier centrale thema's: Armoede, Verbondenheid, Veiligheid en Mobiliteit.

Lees hier de integrale tekst.