Bestuursakkoord 'Samen stad maken' 2014 - 2018

Tijdens haar vergadering van 1 september 2014 nam de gemeenteraad kennis van het bestuursakkoord 'Samen stad maken'. Het bestuursakkoord werd opgemaakt door de meerderheidspartijen T.I.M., CD&V, sp.a en Groen.

Dit bestuursakkoord geeft de krijtlijnen en de prioriteiten weer waarop het Turnhoutse stadsbestuur zal inzetten in de periode 2014 - 2018. Daarnaast blijft het stadsbestuur aandacht hebben voor het reguliere beleid in de diverse sectoren van de stad en organisatie. 

Strategische prioriteiten

Cover bestuursakkoord 'Samen stad maken'Inhoudelijk werden de beleidslijnen als volgt uitgewerkt in strategische prioriteiten onder de thema's 'toekomst', 'kansen', 'leefbaar' en 'samen'.

 • Toekomst
  • Turnhout: een financieel gezond beleid
  • Turnhout: een sterke en efficiënte netwerkorganisatie
 • Kansen
  • Turnhout: een dynamische centrumstad
  • Turnhout: het ondernemend hart van de regio
 • Leefbaar
  • Turnhout: een stad die armoede aanpakt
  • Turnhout: een warme, verdraagzame, hartelijke stad
  • Turnhout: een leefbare stad
 • Samen
  • Turnhout: een stad om trots op te zijn

Drie rode draden

Met het oog op de toekomst lopen duurzaamheid, actief burgerschap en generatievriendelijkheid als rode draden door alle beleidsdomeinen.

Bewust werd duurzaamheid niet enkel aan milieu en energie gekoppeld, maar ook aan goede strategische planning, het efficiënt en verantwoord omgaan met middelen en personeel. 
Kindvriendelijkheid is een belangrijke toetssteen voor het generatievriendelijk beleid dat het stadsbestuur voert.

Het stadsbestuur wilt samen stad maken en volop een klimaat scheppen waarin mensen initiatief kunnen nemen en aldus het actief burgerschap stimuleren.