Steun bij schorsing van werkloosheidsuitkering

Dreig je tengevolge van een schorsing bij de RVA zonder inkomen te vallen, dan kom je mogelijks voor die periode in aanmerking voor leefloon. Het leefloon is een financiële uitkering waarop je recht hebt als je geen of onvoldoende inkomen hebt.

Voorwaarden

Om recht te hebben op leefloon moet je tegelijkertijd voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Nationaliteit
  Je bent ofwel:
  • Belg
  • staatsloos
  • een erkende vluchteling
  • EU-burger of familielid dat hem begeleidt of zich bij hem voegt met een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden
  • als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven  
 • Leeftijd
  Je bent ofwel:
  • minstens 18 jaar oud
  • jonger dan 18 jaar en:
   • je bent ontvoogd door het huwelijk
   • je bent zwanger
   • je hebt kinderen ten laste
 • Verblijfplaats
  Je verblijft gewoonlijk  en permanent in België.
 • Inkomsten
  Je hebt geen inkomen of een inkomen dat lager is dan het leefloon. In het laatste geval past het OCMW enkel het verschil bij.
 • Werkbereidheid
  Je bent bereid te werken tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.
 • Andere uitkeringen
  Het leefloon is het allerlaatste vangnet. Indien je recht hebt op een andere sociale uitkering moet je deze eerst aanvragen (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, een ziekteuitkering,...).  Het OCMW kan je ook vragen, dat je eerst je rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij je ouders, kinderen, je echtgenoot, je ex-echtgenoot of je adoptiekinderen of -ouders.

Terug naar boven

Procedure

 • steun bij schorsing van werkloosheidsuitkering vraag je aan op het OCMW
 • OCMW Turnhout zal een sociaal en financieel onderzoek doen en nagaan of je aan de voorwaarden voldoet
 • binnen de 30 dagen krijg je antwoord op je vraag

Terug naar boven

Meebrengen

 • je identiteitskaart.
 • als je gehuwd bent of samenwonend, moet je partner ook meekomen

EN volgende documenten indien je erover beschikt:

 • in geval van kinderbijslag: een strookje/bankrekeninguitreksel
 • in geval van werkloosheidsuitkering: attest van de vakbond/hulpkas met vermelding van het dagbedrag
 • in geval van onderhoudsgeld: kopie vonnis en stortingsbewijs alimentatie voor aanvrager kinderen
 • in geval van spaargelden: spaarboekje
 • in geval van eigendom: bewijs van het kadastraal inkomen
 • indien werkloos: inschrijving bij de VDAB als werkzoekende
 • indien geschorst van de werkloosheidsuitkering: de beslissing van de RVA
 • huurvcontract en betalingsbewijs huishuur
 • ziekenfondsboekje: SIS-kaart en klevertje mutualiteit
 • bankrekeninguitreksels van de laatste 3 maanden 

Terug naar boven

Bedrag

 • woon je samen met één of meerdere personen: € 544,91
 • ben je alleenstaande: € 817,36
 • vorm je een gezin met je partner of met één of meerdere kinderen ten laste: € 1089,82

Terug naar boven