Budgetbegeleiding

Wie geen zicht meer heeft op zijn inkomsten en uitgaven, betalingsmoeilijkheden heeft en advies wil om weer orde op zaken te brengen, kan beroep doen op budgetbegeleiding. Budgetbegeleiding heeft als doel je te leren zelf je inkomsten zo te beheren dat je uit de financiële problemen geraakt en blijft.
Je beheert zelf je inkomsten en een maatschappelijk assistent helpt je om je budget te ordenen en de uitgaven onder controle te krijgen.

Voorwaarden

 • je woont in Turnhout
 • je bent bereid om actief mee te werken om je budget in orde te brengen

Terug naar boven

Procedure

 • de aanvraag voor een budgetbegeleiding gebeurt op het OCMW
 • OCMW Turnhout zal een sociaal en financieel onderzoek doen en nagaan of je aan de voorwaarden voldoet
 • binnen de 30 dagen krijg je een antwoord op je vraag

Terug naar boven

Meebrengen

 • identiteitsdocumenten
 • alle bewijzen van inkomsten, uitgaven en schulden van het hele gezin: 
  • inkomstenbewijzen (loonfiches, bankrekeninguitreksels,...)
  • uitgavenbewijzen (huishuur, elektriciteitskosten, verwarmingskosten, medische kosten, afbetalingen,...)
  • kredietovereenkomsten en leningscontracten
  • brieven van schuldeisers (herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen, dagvaardingen, vonnissen,...)

Terug naar boven

Bedrag

Budgetbegeleiding is gratis.

Terug naar boven