Steun voor ouders met bezoekrecht

In bepaalde omstandigheden is het voor een ouder met bezoekrecht mogelijk een financiële hulp te krijgen tijdens de periodes waarbij het kind bij hem/haar verblijft.

Voorwaarden

  • je beschikt over een vonnis waarin zowel de bezoekregeling als het onderhoudsgeld wordt bepaald
  • je hebt recht op een leefloon, financiële hulp of een andere minimumuitkering
  • je hebt geen recht op kindergeld of een andere tegemoetkoming
  • je hebt geen andere regeling bijvoorbeeld via de Bijzondere Jeugdzorg of een regeling met je ex-partner
  • je hebt alle wettelijke mogelijkheden uitgeput bijvoorbeeld: het overdragen van het kindergeld bij het verblijf van één maand tijdens de vakantieperiodes

Terug naar boven

Procedure

  • de aanvraag voor een financiële steun voor ouders met bezoekrecht gebeurt op het OCMW 
  • OCMW Turnhout zal een sociaal en financieel onderzoek doen en nagaan of je aan de voorwaarden voldoet
  • binnen de 30 dagen krijg je een antwoord op je vraag

Terug naar boven

Meebrengen

  • het vonnis waarin de bezoekregeling en het onderhoudsgeld wordt bepaald

Terug naar boven

Bedrag

De tussenkomst bedraagt maximaal 5 euro per dag/per kind voor de opvang tijdens het weekend of de vakantieperiode. De tussenkomst wordt begrensd tot het bedrag dat je als ouder betaalt in het kader van onderhoudsgeld.

Terug naar boven