Budgetbeheer

Inwoners die moeilijkheden ondervinden bij het beheren van hun budget kunnen beroep doen op budgetbeheer van het OCMW.

 

Bij budgetbeheer:

 • wordt een budgetrekening geopend op naam van de persoon waarmee de maatschappelijk assistent in samenspraak betalingen zal verrichten (alle inkomsten worden op deze rekening gestort)
 • ontvangt de persoon een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor zijn dagelijkse uitgaven
 • wordt er onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen
 • wordt er getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven

 

Voorwaarden

 • je woont in Turnhout
 • je gaat akkoord om al je inkomsten op de budgetrekening te storten
 • je geeft een volmacht aan het OCMW om te beschikken over de uitgaven van de budgetrekening

Terug naar boven

Procedure

 • de aanvraag voor budgetbeheer gebeurt op het OCMW
 • OCMW Turnhout zal een sociaal en financieel onderzoek doen en nagaan of je aan de voorwaarden voldoet
 • binnen de 30 dagen krijg je antwoord op je vraag

Terug naar boven

Meebrengen

 • identiteitsdocumenten
 • alle bewijzen van inkomsten, uitgaven en schulden van het hele gezin:
  • inkomstbewijzen (loonfiches, bankrekeninguitreksels,...)
  • uitgavenbewijzen (huishuur, elektriciteitskosten, verwarmingskosten, medische kosten, afbetalingen,...)
  • kredietovereenkomsten en leningscontracten
  • brieven van schuldeisers (herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen, dagvaardingen, vonnissen,...)

Terug naar boven

Bedrag

Budgetbeheer is gratis.

Terug naar boven