Voorschotten op sociale uitkeringen

Als je een aanvraag indient voor een sociale uitkering (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding,..), kan de behandeling van deze aanvraag veel tijd in beslag nemen. Je zal dus niet meteen het bedrag van de uitkering ontvangen. Het OCMW kan je daarom een voorschot geven.

Voorwaarden

In principe krijg je een voorschot op een sociale uitkering indien je voldoet aan twee voorwaarden:

 • je bent behoeftig
  Je hebt niet de middelen om zelfstandig:
  • een verblijfplaats te vinden
  • je te voeden
  • je te kleden
  • je persoonlijke hygiëne te verzorgen
  • toegang tot gezondheidszorg te krijgen
  • ...

Of je al dan niet behoeftig bent, zal het OCMW vaststellen. Dat gebeurt door een sociaal onderzoek naar je financiële, sociale en medische situatie.

 • je hebt recht op een sociale uitkering
  De aanvraag van een voorschot moet betrekking hebben op een sociale uitkering (werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, ziekte- of invaliditeitsuitkering, pensioen,...) waarop je recht hebt als je het voorschot vraagt. Er kan dus geen voorschot gegeven worden op toekomstige rechten.

Terug naar boven

Procedure

 • de aanvraag voor een voorschot op een sociale uitkering doe je op het OCMW
 • OCMW Turnhout doet een sociaal en financieel onderzoek en helpt je ook met je aanvraag voor een sociale uitkering bij de bevoegde instelling
 • binnen de 30 dagen wordt beslist of je een voorschot op de sociale uitkering krijgt
 • nadat je je uitkering effectief ontvangen hebt, betaal je de voorschotten terug

Terug naar boven

Bedrag

De grootte van het voorschot is maximum het bedrag van het leefloon van de categorie (alleenstaande, samenwonende of persoon met gezinslast) waartoe je behoort of het bedrag van de kindervergoeding waarop je aanspraak kan maken.

Het bedrag van de terugvordering is beperkt tot:

 • het bedrag van de verleende voorschotten
 • en tot de beschikbare achterstallen

In eerste instantie zal het OCMW het bedrag van de voorschotten terugvragen aan de uitbetalende instelling. Heeft de uitbetalende instelling de sociale uitkering reeds aan jou betaald, dan zal jij het OCMW het bedrag van het voorschot moeten terugbetalen.

Terug naar boven