Schuldbemiddeling

Heb je een schuld en heb je nood aan een afbetalingsregeling? Dan kan schuldbemiddeling misschien een oplossing voor je zijn. Je kan hiervoor terecht bij de dienst schuldbemiddeling van het OCMW of bij een advocaat.

Via schuldbemiddeling wordt een regeling getroffen voor de betaling van de schuldenlast. Het gaat om schulden in het kader van het consumentenkrediet, maar ook andere schulden zoals financiële boetes, belastingsschulden, huurschulden, ... komen in aanmerking.

Bij een te hoge schuldenlast kan de sociale dienst van het OCMW je helpen bij het opstellen van een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling.

Voorwaarden

 • als de schulden betrekking hebben op het consumentenkrediet, moet je een overeenkomst inzake schuldbemiddeling ondertekenen
 • als de schulden geen betrekking hebben op schulden in het kader van het consumentenkrediet, zijn er geen formele voorwaarden ten aanzien van de aanvrager van de schuldbemiddeling

Terug naar boven

Procedure

 • een aanvraag voor schuldbemiddeling doe je bij het OCMW
 • een maatschappelijk assistent zal samen met jou je financiële situatie bekijken. Daarbij worden alle documenten opgevraagd die nodig zijn om een totaal overzicht te krijgen over al je inkomsten, uitgaven en schulden. Zo zal je:
  • inzicht krijgen in je totale financiële situatie
  • je op de hoogte gebracht worden van je rechten en plichten
  • je op de hoogte gebracht worden van mogelijke gevolgen van een bepaalde keuze
 • de maatschappelijk assistent kiest samen met jou de meest geschikte begeleiding om je schuldenlast af te bouwen  (je kiest zelf of je al dan geen begeleiding wenst)
 • kies je voor schuldbemiddeling binnen het OCMW, dan kan gestart worden met de bemiddeling en of onderhandeling met de betrokken schuldeisers
 • op basis van een jaarplanning van je inkomsten, je maandelijkse en jaarlijkse kosten en een overzicht van je schuldenlast wordt een voorstel tot schuldaflossing opgestuurd naar de schuldeisers
 • als alle schuldeisers akkoord gaan met dit voorstel, kan gestart worden met de afbetalingen

Terug naar boven

Meebrengen

Alle bewijzen van inkomsten, uitgaven en schulden van het hele gezin:

 • inkomstbewijzen (loonfiches, bankrekeninguitreksels,...)
 • uitgavenbewijzen (huishuur, elektriciteitskosten, verwarmingskosten, medische kosten, afbetalingen,...)
 • kredietovereenkomsten en leningscontracten
 • brieven aan schuldeisers (herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen, dagvaardingen, vonnissen,...)

Terug naar boven