Sociaal tarief voor gas en elektriciteit

Heel wat mensen kunnen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde sociale maximumprijzen (ook sociale tarieven genoemd). Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en gasprijzen. Ook wanneer je een budgetmeter hebt, kun je genieten van de sociale maximumprijzen, als je behoort tot één van de categorieën van rechthebbenden.

Voorwaarden

Jijzelf of eender wie onder hetzelfde dak leeft met jou, moet binnen één van de volgende categorieën vallen:

 • personen met een handicap die:
  • een tegemoetkoming aan gehandicapten voor een blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van minstens 65% krijgen
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
  • een integratietegemoetkoming krijgen
 • bejaarden die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen
 • personen die een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen
 • bejaarden met een gewaarborgd inkomen/Inkomensgarantie voor Ouderen
 • kinderen die een permanente ongeschiktheid (fysiek of mentaal) van minstens 66% hebben
 • personen die een aanvraag deden voor een van de vorige tegemoetkomingen en ondertussen een tegemoetkoming krijgen van het OCMW
 • personen met een leefloon
 • personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, voor onbeperkte tijd in België verblijven en steun krijgen van het OCMW

Terug naar boven

Procedure

Vanaf 2012 krijg je normaal de sociale maximumprijs automatisch toegekend indien je daar recht op hebt. Is dit niet het geval dan kan je het sociaal tarief aanvragen bij je elektriciteits- en gasleverancier. Je overhandigt hierbij aan je leverancier een attest waaruit blijkt dat je zelf of een gezinslid behoort tot één van bovenstaande categorieën.

Je kan op het OCMW terecht voor het bekomen van volgende attesten:

 • attest leefloon of maatschappelijke hulp gelijk aan leefloon
 • attest financiële steun in afwachting van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming hulp aan bejaarden, een tegemoetkoming voor gehandicapten

Terug naar boven

Meebrengen

 • je identiteitskaart
 • een attest waaruit blijkt dat je zelf of één gezinslid behoort tot één van de categorieën opgenomen onder de voorwaarden

Terug naar boven

Bedrag

De sociale maximumprijs is in principe de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en/of aardgas in België aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven.

Je vindt het actuele bedrag van deze maximumprijs op de website van de GREG, de Commissie voor Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

 

 

Terug naar boven

Uitzonderingen

Je hebt geen recht op het sociaal tarief indien de aansluiting betrekking heeft op:

 • een tweede verblijfplaats
 • de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw
 • het verbruik als professionele elektriciteitsverbruiker (je bent zelfstandige of hebt een bedrijf)
 • een tijdelijke aansluiting

Terug naar boven