Steun bij beslag op inkomen

In geval van beslag op je inkomen, heb je in principe nog wel recht op dat inkomen, maar je krijgt het niet meer uitbetaald. Omdat je nog recht hebt op een inkomen kan je geen aanvraag doen voor leefloon, maar kan wel de vraag tot financiële tussenkomst bekeken worden.

Voorwaarden

  • je woont in Turnhout
  • je bent behoeftig en leidt geen menswaardig leven
  • je kan bewijzen dat er beslag op je inkomen is gelegd

Terug naar boven

Procedure

  • de aanvraag voor steun bij beslag op je inkomen gebeurt op het OCMW
  • OCMW Turnhout zal een sociaal en financieel onderzoek doen en nagaan of je aan de voorwaarden voldoet
  • binnen de 30 dagen krijg je antwoord op je vraag

Terug naar boven

Meebrengen

Het bewijs dat er beslag op je inkomen is gelegd waardoor je inkomen zich situeert onder de grens van het leefloon voor jouw categorie.

Terug naar boven