Huurwaarborg

Het is gebruikelijk (maar niet verplicht) dat je, als huurder van een appartement of woning, bij het afsluiten van een huurovereenkomst een som betaalt als waarborg voor de goede uitvoering van je verplichtingen tegenover de verhuurder. Een huurwaarborg mag niet meer bedragen dan 2 of 3 maanden huur afhankelijk van de vorm van de huurwaarborg.


Indien je de huurwaarborg niet zelf kan betalen, dan kan je contact opnemen met OCMW Turnhout.

Voorwaarden

  • je woont in Turnhout
  • je beschikt niet over voldoende middelen om de huurwaarborg te betalen
  • je kan alleen voor je hoofdverblijfplaats een huurwaarborg aanvragen

 

Terug naar boven

Procedure

  • een aanvraag voor een huurwaarborg doe je op het OCMW
  • het OCMW onderzoekt je vraag en beslist of je in aanmerking komt om een huurwaarborg te krijgen
  • het OCMW zal een waarborg gelijk aan maximaal 2 maanden huur op een geblokkeerde rekening op jouw naam plaatsen
  • je betaalt maandelijks een stukje van de huurwaarborg terug, om welk bedrag het gaat is afhankelijk van je persoonlijke situatie  

Terug naar boven

Meebrengen

  • ongetekend huurcontract van de woning
  • identiteitskaart van ieder lid van het gezin
  • rekening uittreksels van de bank van de laatste 3 maanden

Terug naar boven

Bedrag

Het bedrag dat je ontvangt is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Het gaat wel om een bedrag gelijk aan maximaal 2 maanden huur.

Terug naar boven