Zonnepanelen op grote daken

Waarom dit project?

In het Turnhoutse klimaatplan werd de ambitie vastgelegd om, tegen 2030, 40 % van de nodige stroom hernieuwbaar en lokaal te produceren. 

Cijfers uit 2020 leren ons dat we ons huidige niveau van groene stroomproductie nog moeten verdubbelen om die doelstelling te behalen. 

In 2020 werd in Turnhout ongeveer 61 500 MWh lokaal en duurzaam opgewekt. Om de klimaatdoelstelling te halen moet dit 140 000 MWh zijn tegen 2030. 
Om je een idee te geven: 140 000 MWh is wat ruwweg 50 000 Vlaamse gezinnen jaarlijks verbruiken. De totale energieconsumptie in Turnhout ligt hoger dan 140 000 MWh omdat industrie en andere sectoren een hoog energieverbruik hebben. 

Onze lokale duurzame energieproductie dient dus te verdubbelen om de klimaatdoelstellingen te behalen, maar hoe doen we dat?
Windenergie en zonne-energie van kleine installaties (met een vermogen kleiner dan 10 kW) doen het goed en liggen op koers richting het doel. Er is echter nog een groot onderbenut potentieel voor grote zonnestroominstallaties. Dergelijke installaties (zogenoemde pv-installaties of fotovoltaïsche installaties) met een vermogen van meer dan 10 kW hebben een grote inhaalbeweging te maken.  

Om dit gat te dichten, en zo ook de gestelde ambitie binnen bereik te houden, nam Stad Turnhout het initiatief om de markt voor zonnepanelen lokaal te ondersteunen. Samen met de lokale coöperatie Campina Energie sloten we een samenwerkingsovereenkomst en lanceren we het project ‘Zonnepanelen op grote daken’. 

Wat houdt het project in? 

Stad Turnhout en Campina Energie moedigen lokale kmo’s en industrie aan om hun dakpotentieel voor zonne-energie te (her)bekijken en na te gaan hoeveel zonnepanelen er maximaal geplaatst kunnen worden. 

Samen met eigenaars van grote daken worden drie stappen doorlopen: 

 1. Campina Energie maakt een vrijblijvende studie van het potentieel van het dak voor zonnestroom. Eventuele eerdere studies en obstakels kunnen herbekeken worden met het oog op nieuwe technologieën (zoals bijvoorbeeld lichtgewicht zonnepanelen voor daken met een beperkte draagkracht). 
 2. Op basis van de financierings- en afnamemogelijkheden wordt het productie- en investeringsrendement van de installatie berekend. Dit in samenwerking met Campina Energie, Stad Turnhout en de eigenaar. 
 3. Het uiteindelijke doel is de plaatsing van de zonnestroominstallatie. 

Uniek aan dit project is dat Stad Turnhout kandidaat is om deze lokaal opgewekte stroom af te nemen. Daken van de gebouwen van Stad Turnhout worden zo optimaal mogelijk benut voor zonnestroominstallaties, maar lang niet alle daken zijn daarvoor geschikt. De energie die op die daken opgewekt wordt, is namelijk onvoldoende om het energieverbruik van het stadsbestuur af te dekken; terwijl we als bestuur wel als doel hebben om 100 % groene en lokaal geproduceerde stroom te verbruiken. Om dat doel te halen is Stad Turnhout kandidaat-afnemer voor het teveel aan elektriciteit dat geproduceerd wordt op grote Turnhoutse daken.

Zo hoeft een eventuele over-dimensionering van zonnestroominstallaties geen obstakel meer te zijn voor eigenaars ervan, want het teveel aan elektriciteit kan worden verkocht aan Stad Turnhout. 

Op die manier neemt Stad Turnhout initiatief om de voordelen te benutten waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft: 

 • duurzame stroom: hernieuwbaar = minder CO2 = beter voor het klimaat;
 • duurzame stroomprijs: op lange termijn = interessant voor zowel producent als consument; 
 • duurzame investering en rendement: financieel interessant voor de producent; 
 • duurzame afname: elektriciteit tegen een eerlijke prijs; 
 • eigen, lokale stroom: stabiele productie = voorziening zonder verrassingen. 

Drie redenen om deel te nemen 

 1. Je wordt als ondernemer compleet ontzorgd door experten van Campina Energie en Stad Turnhout. Je krijgt eerlijk, gratis en vrijblijvend advies en begeleiding van studie tot installatie. Zaakvoerders kunnen zo hun waardevolle tijd blijven besteden aan hun bedrijf, terwijl er toch een duurzaamheidsproject loopt.
 2. Samen wordt gezocht naar de meest optimale installatie en het meest rendabele afnamemodel voor jou. Zelf investeren, derdepartijfinanciering, de stad als stroomafnemer ... samen bekijken we wat voor jou het meest interessant is.
 3. Door deel te nemen aan het project heb je als ondernemer de kans om meer maatschappelijk verantwoord te gaan ondernemen. Door je daken zo veel mogelijk te gaan benutten voor lokale, groene stroomproductie gaan we samen richting de 40 % hernieuwbare energie in 2030. 

Het resultaat is dus een win-win-win, met een gegarandeerd rendement op lange termijn voor de producent, een duurzame prijs voor de consument én meer hernieuwbare, lokale stroom als maatschappelijke meerwaarde. 

Overtuigd van het project ‘Zonnepanelen op grote daken’? Of heb je nog vragen? Dennis Obbels en Dorian Vermeir helpen je graag verder. Neem contact met hen op via dennis@campinaenergie.be of dorian.vermeir@turnhout.be