Klimaatplan 2050

Stad Turnhout wil in 2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad zijn. Dat wil zeggen dat er geen uitstoot van broeikasgassen meer mag zijn en dat onze stad voorbereid is op klimaatverandering zoals hitte, droogte en hevige neerslag.

Stad Turnhout bouwt daarom samen met inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden aan een klimaatplan. Wanneer elke actor uit de samenleving de mogelijkheid heeft om zijn verantwoordelijkheid in dit plan op te nemen kunnen we samen slagen in deze ambitie. De omslag naar een klimaatneutrale stad kan enkel gebeuren op een sociaal rechtvaardige manier.