Woningen die definitief verdwijnen

Sommige woningen uit de Parkwijk van Woonboog en enkele private woningen vallen ook op termijn niet meer te renoveren of te behouden. Waarom is dat het geval? En om welke woningen gaat het?

De komende jaren vernieuwt Woonboog al zijn woningen in de Parkwijk. We doen dat volgens de visie in het masterplan, die rekening houdt met alle toekomstige uitdagingen omtrent wooncomfort, klimaat, water, energie … Toch blijken sommige woningen ook op termijn niet meer te renoveren of te behouden. Die breken we binnenkort af. Over welke huizen hebben we het dan?

Leegstaande bejaardenwoningen

De bejaardenwoningen aan het Haagbeemdenplantsoen staan al lange tijd leeg. Onderzoek toonde aan dat ze te klein zijn om te renoveren en dat we er geen duurzame woningen van kunnen maken, die vandaag nog voldoende wooncomfort bieden. Daarom worden ze gesloopt. De aannemer start op 22 mei 2023, het einde is voorzien op 14 juli 2023. Op het terrein zaaien we nadien gras, zodat er kinderen kunnen spelen in afwachting van een andere bestemming. Meer informatie over de werken vind je in de bewonersbrief

 

 

 

Wanneer doen we wat?

Vragen?

Neem gerust contact op via:
T 014 40 11 00
E parkwijk@woonboog.be

 

Woningen in het zuiden van het Xaverianenplantsoen

Momenteel heeft de Aa zeer weinig ruimte, door de nabijheid van onder andere de Parkring en een deel van de bebouwing. Enkele woningen in het zuiden van de wijk lopen dan ook overstromingsgevaar. Iets wat alleen op te lossen valt als we de rivier meer plaats gunnen, zodat die in alle veiligheid buiten haar oevers kan treden.

Om de Aa meer ruimte te geven, zal het zuidelijke deel van de Parkwijk plaats maken voor de vallei van de rivier. Eerst breken we daarvoor woningen van Woonboog af. Maar er liggen ook enkele privéwoningen in het overstromingsgebied. Ook die zullen op termijn verdwijnen, omdat het risico op overstroming te groot is.

Uiteraard doen we dit stapje voor stapje, met respect voor de huidige privé-eigenaars en huurders. Zij krijgen eerst de kans om een geschikte woning te zoeken, die aan hun huidige en toekomstige noden voldoet.

 

Wanneer doen we wat?

 

Vragen?

Neem gerust contact op via:
T 014 40 11 00
E parkwijk@woonboog.be of projectParkwijk@turnhout.be

Terug naar Woonboog bouwt en renoveert