Verkiezingen

Stemplicht

Stemrecht voor EU-burgers

Stemrecht voor niet EU-burgers

Hoe stemmen?

Volmacht

Verontschuldigen

Waar vind je de stembureaus?

Voordrachtsakten 

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de lokale en provinciale verkiezingen plaats. Die dag moet je je stem uitbrengen voor de gemeenteraad en de provincieraad.

Stemplicht

In België geldt stemplicht. Dat betekent dat, als je ingeschreven bent op de kiezerslijst, je je op de dag van de verkiezingen verplicht moet aanbieden in het stembureau.

Om kiesgerechtigd te zijn moet men:

 • Belg zijn op het moment dat de kiezerslijst wordt afgesloten.
 • Achttien jaar zijn op de dag van de verkiezingen.
 • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op het moment dat de kiezerslijst wordt afgesloten.
 • Niet uit het kiesrecht ontzet zijn op de dag van de verkiezingen.

Stemrecht voor EU-burgers

EU-burgers hebben het recht om te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zij moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Achttien jaar zijn op de dag van de verkiezingen.
 • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op het moment dat de kiezerslijst wordt afgesloten.
 • Niet uit het kiesrecht ontzet zijn op de dag van de verkiezingen.

Als je wilt deelnemen aan de verkiezingen van het Europees parlement moet je ingeschreven zijn op de kiezerslijst. Dit doe je door het formulier inschrijven kieslijst EU-burger in te vullen en af te geven aan de onthaalbalie van het Stadskantoor. Deze aanvraag moet ingediend worden voor 1 augustus 2018.

Let op! Als je ingeschreven bent op de kieslijst ben je verplicht om te gaan stemmen!

Stemrecht voor niet EU-burgers

Niet-EU-burgers hebben het recht om te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zij moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • achttien jaar zijn op de dag van de verkiezingen
 • ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op het moment dat de kiezerslijst wordt afgesloten
 • niet uit het kiesrecht ontzet zijn op de dag van de verkiezingen
 • op het ogenblik van de aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst: vijf jaar ononderbroken officieel je hoofdverblijfplaats hebben in België.

Om ingeschreven te worden op de kiezerslijst moeten de stemgerechtigde het formulier inschrijven kieslijst niet-EU-burger invullen en afgeven bij de gemeente. Deze aanvraag moet ingediend worden voor 1 augustus 2018

Hoe stemmen?

De kiezers ingeschreven op de kiezerslijst ontvangen een oproepingsbrief met de post. Als dit niet zo is of als de brief verloren gaat, kun je tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat vragen bij de dienst burgerzaken. De dag van de verkiezingen meld je jezelf aan met de oproepingsbrief en je identiteitskaart in het stembureau. 

In België is de stemming verplicht. Toch kan het zijn dat je niet kan gaan stemmen. Er zijn 7 geldige redenen om afwezig te zijn:

 • Je bent wegens ziekte niet instaat om naar het stembureau te gaan. Dit moet je bewijzen met een medisch attest.
 • Je kunt om beroepsredenen die dag onmogelijk gaan stemmen. Dit bewijs je met een attest van de werkgever.
 • Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger of de leden van het gezin. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest afgeleverd door de burgemeester van de gemeente.
 • Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. Dit bewijs je met een attest van de directie van de instelling.
 • Je kunt om geloofsovertuiging je niet op het stembureau aanmelden. Dit bewijs je met een attest van de religieuze overheid.
 • Je bent student en je kunt je om studieredenen niet aanmelden op het stembureau. Dit bewijs je met een attest van de onderwijsinstelling.
 • Je verblijft tijdelijk in het buitenland. Dit bewijs je met de boeking van je verblijf in het buitenland of een verklaring op eer (opgelet: een verklaring op eer kan niet bij een verontschuldiging).

Als je om één van deze 7 bovenstaande redenen niet kan gaan stemmen, kun je je verontschuldigen of een volmacht geven.

Volmacht

Wie niet kan gaan stemmen kan toch nog een stem uitbrengen door een volmacht te geven. Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever gaan stemmen. Je kunt een volmacht geven aan elke andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts één volmacht krijgen. Op de dag van de verkiezingen moet de volmachtdrager eerst zelf gaan stemmen. Nadat hij zelf gestemd heeft, meldt de volmachtdrager zich aan op het stembureau van de volmachtgever. De volmachtdrager moet de volgende documenten meebrengen:

 • eigen oproepingsbrief
 • oproepingsbrief volmachtgever
 • identiteitskaart
 • ondertekend volmachtformulier met bijhorend attest

Verontschuldigen

Als je niet kunt gaan stemmen en je wilt geen volmacht geven kun je je verontschuldigen. Het is de vrederechter die uiteindelijk beslist of je een geldige reden hebt om niet te gaan stemmen.
Je bezorgt je kiesbrief, of laat hem bezorgen, samen met het bewijs van verontschuldiging:

 • voor de verkiezingsdag bij de onthaalbalie van het Stadskantoor of op de dienst Burgerzaken
 • op de verkiezingsdag zelf bij het stembureau waar je moet stemmen
 • na de verkiezingen bij het vredegerecht in je gerechtelijk kanton

Waar vind je de stembureaus?

In welk stembureau je moet stemmen staat op je oproepingskaart.

In Turnhout zijn er 4 locaties waar je kunt gaan stemmen. In elke locatie worden 10 stembureaus ondergebracht. Je kunt je stem uitbrengen vanaf 8 uur tot 15 uur.

 • Sint-Victorinstituut: Kasteelplein 20, 2300 Turnhout
 • Sport- en Handelsschool: Parklaan 52, 2300 Turnhout
 • Sint-Jozefcollege: Koningin Astridlaan 33, 2300 Turnhout
 • Talentenschool Turnhout: Boomgaardstraat 56, 2300 Turnhout