Stad Turnhout laat meer fietslichten schijnen met nieuwe preventiecampagne

20
november
2023

De ochtenden worden steeds korter en de avonden beginnen nu ook extra vroeg. Op de rit van en naar school is het tijdens deze periode van het jaar doorgaans nog donker. Dat brengt extra risico’s met zich mee. Daarbij zijn vooral fietsers op deze duistere dagen bijzonder kwetsbaar. 

Dubbel zoveel ongelukken bij jongeren

‘Turnhout is een scholierenstad, waar duizenden leerlingen zich dagelijks met de fiets van en naar school verplaatsen. Daarbij lopen in het bijzonder jongeren van twaalf tot achttien jaar het grootste gevaar’, vertelt schepen van Mobiliteit Marc Boogers. ‘In vergelijking met lagereschoolkinderen hebben zij dubbel zoveel kans om te verongelukken op het traject van en naar de klas. De verklaringen daarvoor lopen uiteen, maar door een gebrek aan visibiliteit tikken de ongevallencijfers alleszins elk najaar aan.’

‘Verkeersveiligheid is prioritair voor deze beleidsploeg. Deze herfst en winter willen we daarom de trend van onzichtbaarheid doorbreken’, vervolgt schepen van Mobiliteit Marc Boogers. ‘We brengen daarvoor het belang van waarneembaarheid op de weg – letterlijk – aan het licht. Daarbij wijzen we jongeren op hun (gebrekkige) zichtbaarheid. En tegelijk maken we ook ouders en bij uitbreiding alle andere fietsers daarop attent. Fietslampen en fluohesjes zijn namelijk een meerwaarde voor iedereen. Zo vallen zachte weggebruikers beter op én kan iedereen met hun aanwezigheid rekening houden.’

‘Gezien worden? Het licht aan jou!’

‘Onder de noemer ‘Gezien worden? Het licht aan jou!’ drukken we hen op het hart om de fietslamp aan te zetten en reflecterende kledij te dragen’, verduidelijkt schepen van Jeugd en Preventie Jan Van Otten. ‘In de laatste week van november zullen leerkrachten alle fietsers aan de schoolpoort daarover aanspreken. Hebben de leerlingen geen licht, dan krijgen de ouders de dag zelf nog een bericht.’

‘Na deze bewustmakingsactie volgen er van begin december tot eind januari ook controles door de politie’, aldus nog schepen van Jeugd en Preventie Jan Van Otten. ‘En leerlingen zonder fietsverlichting zullen nadien moeten deelnemen aan een verkeersklas op woensdagnamiddag. Zo krijgt deze handhavingscampagne ook een zinvolle educatieve component.’

Preventiebeleid rond verkeersveiligheid

De actie ‘Gezien worden? Het licht aan jou!’ kadert binnen een algehele preventieaanpak rond verkeersveiligheid aan scholen. Daarbij biedt Stad Turnhout in samenwerking met verschillende partners meerdere materialen en opleidingspakketten aan om bewustwording te creëren rond verkeersveiligheid en leerlingen aan te moedigen om zich verantwoord te verplaatsen op de weg. Het volledige pakket met acties is beschikbaar op www.turnhout.be/preventie

De regels rond zichtbaarheid van fietsers

Om in regel te zijn, moeten fietsers een wit of geel licht vooraan hebben en een rood exemplaar achteraan. Daarnaast raadt de politie aan om een reflecterend vestje te dragen. De aankoop van deze materialen weegt alvast niet op tegen de boete en al helemaal niet tegen een verkeersongeval. Het loont dus de moeite om even de tijd te nemen om na te gaan of je fiets in orde is én gezien te worden.