Verwarmingstoelage

Heb je een laag inkomen en verwarm je met huisbrandolie (stookolie of mazout), verwarmingspetroleum of bulkpropaangas, dan kan je via het OCMW beroep doen op de verwarmingstoelage van het stookoliefonds. Je kan een toelage ontvangen voor maximaal 1500 liter per kalenderjaar. De leveringen mogen gespreid gebeuren.

Voorwaarden

Je behoort tot één van de volgende categorieën:

 • Categorie 1: je hebt recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de geneeskundige verzorging (= OMNIO-statuut, RVV-statuut)
 • Categorie 2: het jaarlijks belastbare brutto-inkomen van je huishouden is lager dan 18 363,39 euro, verhoogd met 3 399,56 euro per persoon ten laste (1 september 2017)
 • Categorie 3: je hebt een schuldenoverlast en geniet van een schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en je kan je verwarmingsfactuur niet betalen

Terug naar boven

Procedure

 • een aanvraag voor een verwarmingstoelage doe je op het OCMW
 • je doet de aanvraag binnen de 60 dagen na levering van de brandstof
 • de levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december 2012
 • het OCMW zal nakijken of je in aanmerking komt voor een verwarmingstoelage

Terug naar boven

Meebrengen

 • het meest recente aanslagbiljet personenbelasting
 • je identiteitskaart
 • de leveringsfactuur
 • en indien van toepassing:
  • indien woonachtig in een appartementsgebouw: een attest van de eigenaar of beheerder met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft
  • indien schuldoverlast: de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht

Terug naar boven

Bedrag

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort:

 • Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 en 20 eurocent per liter. Per verwarmingsperiode en per huishouden kan je een toelage ontvangen voor maximum 1500 liter brandstof.
 • Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type C), is een forfaitaire verwarmingstoelage van 210 euro voorzien.

 

Terug naar boven

Uitzonderingen

Aardgas, via de aansluiting op het stadsdistributienet, en propaangas en butaangas in gasflessen komt niet in aanmerking.

Terug naar boven