Providing Access to Childcare & Employment (PACE)

Het PACE-project ondersteunt werkzoekende en kwetsbare ouders in hun traject naar werk. PACE wil de toegang tot kinderopvang vergemakkelijken.

Vanuit ouderbetrokkenheid in de kinderopvang willen we ouders aanmoedigen om te leren, zich te ontplooien als vrijwilliger en de stap te zetten naar werk. Dit project is een belangrijke schakel in de strijd tegen sociale uitsluiting en kinderarmoede in Europa.

Stad Mechelen leidt dit project in goede banen. 

Er is ook een facebookpagina van Pace

Bekijk hier ook de PACE video Turnhout.

 

Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract nr. 2S01041.