Providing Access to Childcare & Employment (PACE)

Het PACE-project ondersteunt werkzoekende en kwetsbare ouders in hun traject naar werk. PACE wil de toegang tot kinderopvang vergemakkelijken.

Vanuit ouderbetrokkenheid in de kinderopvang worden ouders aangemoedigd om te leren, zich te ontplooien als vrijwilliger en de stap te zetten naar werk. Dit project is een belangrijke schakel in de strijd tegen sociale uitsluiting en kinderarmoede in Europa.

Stad Mechelen leidde dit project in goede banen. Samen met 13 projectpartners uit vier verschillende landen zijn er verschillende methodieken uitgetest om de toegang tot de kinderopvang te vergemakkelijken.

PACE-boek "Flexibiliteit in de kinderopvang"

De vraag naar flexibele en occasionele kinderopvang is niet nieuw: die bestaat al zolang als de kinderopvang zelf. De redenen voor die vraag veranderen echter. Nu overheden het standpunt innemen dat iedereen moet werken en steeds meer gezinnen werken volgens modellen van anderhalf of twee inkomens, is de noodzaak om gezinsverantwoordelijkheden te combineren met werk meestal de onderliggende reden. 

Het PACE-project onderzocht wat er nodig is om de kinderopvang flexibeler te maken en tegelijkertijd comfort te creëren voor kinderen, gezinnen en personeel. 

Het boek "Flexibiliteit in de kinderopvang" gaat over de noodzaak van meer flexibiliteit in de kinderopvang. Ook wordt onderzocht hoe flexibele kinderopvang kan worden georganiseerd aan de hand van 5 prototypes. Ten slotte wordt bekeken welke acties organisaties kunnen ondernemen om flexibele kinderopvang zakelijk duurzaam te maken, hoe pedagogische kwaliteit en een warme omgeving voor het hele gezin te waarborgen, hoe medewerkers te ondersteunen en ook hoe samengewerkt kan worden met andere belanghebbenden.

Download het PACE-boek

Dowload the PACE book in English

Téléchargez le livre PACE en Français

Ouders ondersteunen bij kinderopvang en werk: publicaties

De integratie van kinderopvang en werkgelegenheidsondersteuning vormt de kern van het PACE-project. Deze integratie bleek te resulteren in diverse praktijken. Verschillende modellen werken in verschillende contexten.

Veel voorkomend in deze praktijken is het onderdeel reflectie. Methodieken wonnen aan kracht toen personeelsleden van kinderopvang ruimte kregen om na te denken hoe ze ouders konden ondersteunen bij de combinatie kinderopvang en werk en hoe de levenskwaliteit van de ouders verbeterd kon worden.

 

Prototypes werkgelegenheidsondersteuning

Deze prototypes beschrijven de verschillende modellen die in PACE worden gebruikt om ouders naar werk te begeleiden. Onderstaande publicaties bevatten ook vragen voor teamreflectie over het onderwerp activering.

The reflective power of prototypes (spreads)

The reflective power of prototypes (pages)

 

PACE-routekaart 

Deze routekaart beschrijft hoe je ouders aan het werk kunt krijgen vanuit een PACE-perspectief. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de combinatie van kinderopvang en werk.

Stappenplan: ouders ondersteunen naar werk

Roadmap: supporting parents into work

Feuille de route : aider les parents à trouver un emploi

 

Checklists voor organisaties

Onderstaande checklists bieden tips en tricks voor verschillende soorten organisaties die met gezinnen werken rond de onderwerpen kinderopvang of werk.

Top Tips for Businesses

Top Tips for Early Years and Childcare Providers

Top Tips for Employment Services

Top Tips for Training Providers

 

Haalbaarheidsstudie

PACE is een sociaal innovatieproject. De projectpartners hebben nieuwe modellen van flexibele kinderopvang en geïntegreerde ondersteuning uitgeprobeerd. Wat is er nodig om deze modellen op te schalen? Hoe gemakkelijk of moeilijk is dit op grotere schaal te implementeren? De haalbaarheidsstudie geeft een overzicht van de belangrijkste juridische en organisatorische belemmeringen om de PACE-aanpak op te schalen, samen met antwoorden om met deze belemmeringen om te gaan.

Feasibility Study for upscaling (pages)

Feasibility Study for upscaling (spreads)

 

Wat maakt PACE magisch?

Er was veel diversiteit tussen de PACE-projectpartners en de manieren waarop ze werkten aan meer toegankelijke kinderopvang en werkgelegenheid. Toch zijn er enkele elementen van succes die een algemeen verschil hebben gemaakt: de belangrijkste ingrediënten van PACE. Hoe weten we deze? We vroegen het aan de ouders!

In het impactrapport kan je de belangrijkste resultaten van de PACE-projecten terugvinden, evenals de belangrijkste impactfactoren volgens de ouders die in de loop van het project werden geïnterviewd.

Impact Report (pages)

Impact Report (spreads)

Artevelde Impact Report

 

Meer weten?

Neem dan een kijkje op de Facebookpagina van PACE. 

Bekijk hier ook de promovideo PACE video Turnhout en de film van het Pace project

 

Contactinformatie

Heb je nog vragen over dit project? Je kan ons bereiken via pace@turnhout.be.

 

Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract nr. 2S01041.