Otterstraat

Startdatum
29 januari 2024
Einddatum
5 april 2024

Heraanleg - voorbereidende werken nutsmaatschappijen. 

Locatie

Ruim dertig jaar na de vorige herinrichting is de straat versleten. Sommige uitgangspunten van toen zijn ondertussen ook achterhaald. Het is bijvoorbeeld geen goed idee meer om zoveel mogelijk straatvoorzieningen te combineren, want daardoor is alles te smal: de stoepen, de parkeerplaatsen, de rijweg. In de nieuwe Otterstraat krijgen alle weggebruikers meer comfort én een veiligere plaats. 

De Otterstraat is een lange straat die van nature uit verschillende zones bestaat: aan de kant van de Grote Markt is ze een vervolgstuk van het winkelgebied, ongeveer vanaf de Klinkstraat verandert het karakter naar vooral woonzone. Bij de heraanleg wordt daar rekening mee gehouden. Zo krijgen de stoepen een breedte van minimaal 1,80 meter in de woonzone en minimaal twee meter in het winkelgedeelte, waar de passage drukker is. Ook de rijbaan wordt een flink stuk verbreed, tot vijf meter. Dat geeft fietsers veiligheid tegen de stroom in. Om ook hun comfort te verbeteren, worden de kasseien vervangen door betonstraatstenen.

De nieuwe Otterstraat zal ook veel groener zijn dan de oude én er komen extra zitbanken. Dat creëert kansen voor de bewoners om elkaar ongedwongen te ontmoeten.

De werken starten eind januari en verlopen in verschillende fases. In een eerste fase voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit. Die starten eind januari en duren ongeveer twee maanden. De aannemer streeft ernaar om vervolgens in juni te starten met de riolerings- en wegeniswerken, die waarschijnlijk duren tot december 2024.

Hinder

Verschillende omleidingen worden voorzien voor fietsers, bussen en autoverkeer. Volg steeds de aangeduide routes zodat de werken in alle veiligheid kunnen gebeuren. Voetgangers kunnen de werken passeren.

De parkings Turnova, Boomgaardplein en Muylenberg blijven bereikbaar. Voor de Turnova-parking moet je wel een omleiding volgen, want je kan er alleen in via de inrit in de Baron Frans du Fourstraat. 

Omleiding voor fietsers (groene routes op de kaart), twee mogelijkheden:

  • noordelijke route: via Bentelstraat, Nieuwstad, Schoolstraat en Baron Frans du Fourstraat naar het stadscentrum.
  • zuidelijke route: via Draaiboomstraat, Kwakkelstraat, Korte Veldstraat, Veldstraat, Beekstraat, Pieter de Nefstraat, Herentalsstraat naar het stadscentrum.

Omleiding voor auto's (blauwe route op de kaart): via de ring en Graatakker naar het stadscentrum en parking Turnova.

Omleiding uitsluitend voor buurtverkeer (gele routes op de kaart), twee mogelijkheden:

  • via Boomgaardplein, Bentelstraat en Klinkstraat; 
  • via Kwakkelstraat en Draaiboomstraat. 

De buslijnen 432, 470 en 430 volgen een aangepaste route via de ring en de Graatakker. Informatie over afgeschafte haltes, tijdelijke haltes, rijroutes en rijtijden vind je op www.delijn.be.

Informatie voor bewoners en handelaars in de Otterstraat

1. Afvalophaling

De afvalophalingen blijven op dezelfde dagen. Zet je huisvuil buiten aan je deur vóór 7 uur. De aannemer verzamelt al het afval en brengt het buiten de werfzone, maar je moet na afloop wel je eigen containers gaan ophalen. Die worden verzameld op verschillende straathoeken:

  • hoek Klinkstraat;
  • hoek Kwakkelstraat;
  • hoek Bentelstraat.

Zorg voor een herkenningsteken aan je container om die gemakkelijk terug te vinden, bijvoorbeeld een sticker of een gekleurd lint.

2. Laden en lossen

Om de ondernemers in de Otterstraat zo goed mogelijk te kunnen bevoorraden, worden tijdelijke laad- en loszones ingericht aan de beide uiteinden van de werfzone: de ene op de Grote Markt, de andere in het brede deel van de Otterstraat. Op de kaart hierboven zijn die aangeduid met het vrachtwagen-icoontje.

vrachtwagen-icoon

Camionettes kunnen voor kleine leveringen gebruikmaken van het doodlopende gedeelte van enkele buurtstraten. Op de kaart hierboven zijn die aangeduid met het auto-icoontje.

auto-icoon

3. Contact

Buurtbewoners van de Otterstraat die vragen hebben over de werken of de omleidingen kunnen contact opnemen met werfleider Johan Vansant (firma Gravo), 0477 96 92 02.