Processierupsen

Eikenprocessierupsen: wat doen bij overlast?

Langs de openbare weg of op een plein of park

Vul het meldingsformulier in of verwittig de milieudienst (tel. 014 44 33 28 of milieudienst@turnhout.be). Probeer de locatie zo exact mogelijk te omschrijven.


Op privé-domein

Je moet de rupsen zelf bestrijden. Zoek daarvoor een gespecialiseerde firma.


Op een afgelegen plek

Waar weinig mensen komen kan overwogen worden deze onaangeroerd te laten. De rupsen verdwijnen vanzelf in de loop van het seizoen.